Fitch potwierdził rating A- Gliwic, perspektywa stabilna

ISBNews
21.11.2016 12:28
A A A


Warszawa, 21.11.2016 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi Gliwic (IDR) dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie A- z perspektywą stabilną, podała agencja. Fitch potwierdził również długoterminowy rating krajowy na poziomie AA+(pol) z perspektywą stabilną. 

"Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmieniony scenariusz bazowy Fitch dotyczący kontynuacji dobrych wyników operacyjnych miasta, mocnych wskaźników obsługi i spłaty długu oraz umiarkowanego poziomu zadłużenia w relacji do dochodów bieżących, znacznie poniżej 50%" - czytamy w raporcie.

Stabilna perspektywa ratingów Gliwic odzwierciedla oczekiwania Fitch, że w średnim okresie dobre wyniki operacyjne Gliwic pozostaną utrzymane, pomimo presji na wydatki operacyjne.

"Fitch zakłada, że w latach 2016-2018 wyniki operacyjne Gliwic pozostaną dobre, z marżą operacyjną wynoszącą średnio 14% (po wyłączeniu dochodów o jednorazowym charakterze), co będzie zbliżone do średniej z lat 2012-2015. Powyższa prognoza jest oparta na założeniu, że władze miasta będą w dalszym ciągu skutecznie kontrolowały wzrost wydatków operacyjnych, a dochody z podatków dochodowych oraz od nieruchomości będą rosły, w związku z rozwijającą się bazą podatkową miasta, czemu powinien sprzyjać prognozowany wzrost gospodarczy (3,2% rocznie)" - czytamy dalej. 

Według agencji, zadłużenie bezpośrednie miasta w latach 2017-2018 wyniesie 35-40% dochodów bieżących, czyli wzrośnie w porównaniu do 31% lub 285 mln zł spodziewanych na koniec 2016 r. Fitch spodziewa się, że w latach 2016-2018 wskaźniki obsługi i spłaty zadłużenia pozostaną mocne pomimo wzrostu długu. Obsługa zadłużenia wyniesie około 15% prognozowanej nadwyżki operacyjnej. Wskaźnik zadłużenia do nadwyżki bieżącej wyniesie około 3 lat (2,1 roku w 2015 r.), czyli w dalszym ciągu znacznie poniżej ostatecznego okresu spłaty długu wynoszącego 18 lat.

Fitch ocenia otoczenie instytucjonalno-prawne sektora Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) w Polsce jako neutralne. "Działalność JST jest nadzorowana oraz weryfikowana przez administrację rządową. Finanse JST są jawne. Główne źródła dochodów takie jak podatek dochodowy, subwencje i dotacje rządowe są dystrybuowane centralnie zgodnie z formułą zapisaną w aktach prawa, co ogranicza stopień uznaniowości decyzji rządu" - czytamy także. 

(ISBnews)