BIEC: WRP spadł o 0,1 pkt w XI, tempo spadku bezrobocia nieco wyhamowało

ISBNews
01.12.2016 09:17
A A A


Warszawa, 01.12.2016 (ISBnews) - Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) - informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia - spadł w listopadzie br. o 0,1 pkt m/m, podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) w raporcie.

"Tempo spadku nieco wyhamowało, głównie za sprawą czynników sezonowych oraz ze względu na skracanie przez przedsiębiorców średniego tygodniowego czasu pracy. Pozytywne sygnały z rynku, oddziałujące w kierunku dalszego spadku wskaźnika, wynikają głównie z relatywnie wysokich szans zatrudnienia osób bezrobotnych" - czytamy w raporcie.

Po raz pierwszy od marca br., przeważyła liczba przedsiębiorstw prognozujących wzrost wielkości zatrudnienia nad planującymi spadek liczby zatrudnionych osób.

Producenci pozostałego sprzętu transportowego przewidują największe pozytywne zmiany, sektor meblowy, a także sektor producentów papieru i wyrobów z papieru. 

Redukcje zatrudnienia zapowiadają głównie producenci odzieży, producenci metali oraz producenci wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych.

Autorzy raportu zwracają uwagę na skracanie średniego czasu pracy. "W latach ubiegłych przedsiębiorcy na ogół zwiększali zatrudnienie dopiero po przekroczeniu pułapu 42-43 godzin pracy w tygodniu. Obecnie proces ten rozpoczął się przy niższym wymiarze czasu pracy (około 40 godzin w ciągu tygodnia) i trwa od początku tego roku. Oznacza to, że pracodawcy zwiększyli nakłady pracy poprzez zatrudnianie nowych pracowników, nie zaś poprzez wydłużanie czasu pracy" - głosi raport.

(ISBnews)