KNF zatwierdziła prospekt emisyjny TXM

ISBNews
02.12.2016 19:10
A A A


Warszawa, 02.12.2016 (ISBnews) - Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny TXM, sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, A1, A2, A3, A4, B, C, E oraz praw do akcji serii E, podała Komisja.

"Funkcję oferującego pełni Dom Maklerski mBanku" - czytamy w komunikacie. 

W maju br. zarząd TXM - spółki zależnej Redanu - złożył do KNF wniosek o wznowienie postępowania mającego na celu zatwierdzenie prospektu emisyjnego przygotowanego w związku z ofertą publiczną nowych akcji i dopuszczeniem istniejących akcji TXM do obrotu na rynku regulowanym. Pierwotny wniosek został złożony w dniu 28 września 2015 roku, natomiast postępowanie zostało zawieszone na wniosek TXM SA w dniu 31 grudnia 2015 r.  

We wreśniu 2015 r. TXM złożył w KNF wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego dotyczącego oferty i dopuszczenia akcji TXM do obrotu na rynku regulowanym. Planowana wówczas wartość oferty to kilkadziesiąt milionów złotych - nie mniej niż 20 mln zł. Emisja miała być skierowana wyłącznie do nowych akcjonariuszy, a środki z niej spółka zamierzała przeznaczyć na rozwój sieci dyskontowej.

TXM S.A. (wcześniej Adesso) została zarejestrowana w Krakowie w 1989 r. Jest właścicielem sklepów dyskontowych TXM Textilmarket, które zlokalizowane są głównie w miastach do 50 tys. mieszkańców. Firma działa na terenie całego kraju, w Czechach, na Słowacji i w Rumunii. Spółka należy do grupy kapitałowej Redan S.A.

Grupa kapitałowa Redan prowadzi działalność w zakresie detalicznej sprzedaży odzieży w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Redan opiera się na dwóch filarach: dyskontowym (sieć sklepów Textilmarket) oraz modowym (marki Top Secret, Troll oraz ? od 2011 r. ? Drywash). Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)