Fitch podtrzymał ratingi Chorzowa na poziomie BB+, perspektywa stabilna

ISBNews
05.12.2016 12:17
A A A


Warszawa, 05.12.2016 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi (IDR) miasta Chorzowa dla zadłużenia w walucie międzynarodowej oraz krajowej na poziomie BB+ oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie A-(pol), podała agencja. Perspektywa ratingów jest stabilna.

"Potwierdzenie ratingów odzwierciedla niezmieniony scenariusz Fitch, że miasto utrzyma stabilne wyniki operacyjne z marżą operacyjną około 6%, oraz oczekiwany gwałtowny wzrost zadłużenia bezpośredniego, który spowoduje pogorszenie wskaźnika spłaty długu. Jednak pomimo wzrostu zadłużenia oczekujemy, że obsługa zadłużenia nie powinna być zagrożona w średnim okresie" - czytamy w komunikacie.

Ratingi odzwierciedlają mały budżet Chorzowa, co powoduje, że jest bardziej podatny na negatywne zmiany w gospodarce w porównaniu do innych polskich miast ocenianych przez Fitch. Może to mieć znaczenie ze względu na szeroko zakrojone inwestycje, które mają być finansowane długiem w średnim okresie, podkreśliła agencja.

Zdaniem Fitch, zadłużenie bezpośrednie miasta gwałtownie wzrośnie do około 380 mln zł w 2018r. lub 67% dochodów bieżących ze 163 mln zł spodziewanych na koniec 2016 r. na skutek planowanej inwestycji ? przebudowy drogi krajowej nr 79 (obwodnica), której wartość jest szacowana na 1,5 mld zł. Dla tej inwestycji miasto będzie ubiegało się o dofinansowanie unijne w wysokości około 1,2 mld zł. Prognozowany wzrost zadłużenia bezpośredniego doprowadzi do pogorszenia wskaźnika spłaty długu (dług do nadwyżki bieżącej) do 13 lat w 2018 r. z około 5 lat w 2016 r.

"Zdaniem Fitch, w średnim okresie dochody operacyjne Chorzowa będą umiarkowanie rosły, średnio o 3%, (po wyłączeniu transferów przeznaczonych na wypłaty z programu 'Rodzina 500+'). Fitch prognozuje, że realny wzrost PKB Polski będzie wynosił 3,1% rocznie w latach 2017-2018. Wzrost gospodarczy kraju powinien wspierać rozwój lokalnej gospodarki i dochodów z podatków dochodowych. Wzrost dochodów z podatków lokalnych będzie raczej wynikał z działań mających na celu odzyskiwanie zaległości podatkowych niż z rozwoju lokalnej bazy podatkowej, który jest możliwy w ograniczonym stopniu" - czytamy dalej.

W scenariuszu bazowym Fitch zakłada, że wydatki operacyjne Chorzowa będą rosły w tempie zgodnym ze wzrostem dochodów operacyjnych, jeśli władze miasta będą nadal kontrolowały wydatki operacyjne. Powyższe czynniki powinny przełożyć się na marżę operacyjną na poziomie około 6% w średnim okresie i na nadwyżki operacyjne wynoszące średnio 30 mln zł, wystarczające do rocznej obsługi długu (odsetki plus raty kapitałowe).

Płynność miasta jest zadowalająca i agencja oczekuje, że taka pozostanie w średnim okresie.

Chorzów liczy około 110 tysięcy mieszkańców. Stopa bezrobocia na koniec września 2016r. wyniosła 7,2% i była trochę niższa niż średnia krajowa (8,3%).

(ISBnews)