Suisse Légiste planuje ekspansję na rynku obrotu wierzytelnościami w 2017 r.

ISBNews
06.12.2016 11:20
A A A


Warszawa, 06.12.2016 (ISBnews) - Suisse Légiste zgromadziło w ciągu kilku miesięcy portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej ponad 250 mln zł i planuje rozpocząć właściwą ekspansję na rynku obrotu wierzytelnościami w 2017 r., podała spółka.

"W październiku br. spółka zakupiła m.in. portfel wierzytelności o wartości 22 mln zł od jednego z wiodących graczy w tej branży. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy spółka nabyła portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej ponad 250 mln zł. Jak podkreśla zarząd spółki, były to pierwsze większe zakupy, ale właściwa ekspansja na rynku obrotu wierzytelnościami rozpocznie się w roku 2017. Zarząd nie wyklucza też inwestycji na Bałkanach oraz krajach afrykańskich, w których w chili obecnej spółka prowadzi intensywne badania mające na celu rozpoznanie rynku" - czytamy w komunikacie.

Suisse Légiste poszukując nowych inwestycji skupia się przede wszystkim na sektorze energetycznym, w którym jest już niekwestionowanym liderem w zakresie inkasa wierzytelności i posiada 37% udział w rynku, podano także.

"Polski rynek zarządzania wierzytelnościami ulega coraz większej konsolidacji. Efektem tego procesu jest konieczność poszukiwania przez jego uczestników inwestycji poza granicami naszego kraju. Dlatego też poważnie rozważamy swoje zaangażowanie w krajach byłej Jugosławii, które są coraz bardziej popularnym kierunkiem wśród naszej konkurencji. Myślimy też jednak nad wejściem na rynek szeroko rozumiany afrykański. Duże ośrodki miejskie mają tam niekiedy lepiej rozwiniętą infrastrukturę IT niż w Polsce. Coraz prężniej rozwija się tam również sektor usług bankowych i poza bankowych oraz telekomy" - powiedział prezes Suisse Légiste Jerzy Mazurek, cytowany w komunikacie.

Obecnie w swoich aktywach spółka posiada portfele wierzytelności o wartości ponad 250 mln zł, które zakupiła głównie od spółek z sektora pożyczkowego, energetycznego, telekomunikacyjnego oraz banków.

Suisse Légiste to powstała w 2011 roku grupa firm operujących w sektorze windykacji. Swoją działalność opiera na trzech liniach biznesowych: zleceniu inkasa na początkowych etapach przeterminowania oraz outsourcingu procesów windykacyjnych a także odzyskiwaniu wierzytelności nieregularnych nabytych na własny rachunek i ich obsłudze prawnej.

(ISBnews)