Cena maksymalna w ofercie publicznej TXM ustalona na 6,2 zł

ISBNews
07.12.2016 11:15
A A A


Warszawa, 07.12.2016 (ISBnews) - Cena maksymalna w ofercie publicznej PlayWay, obejmującej do 4 mln akcji serii E, została ustalona na 6,2 zł za akcję, podała spółka w aneksie do prospektu.

W poniedziałek TXM opublikował prospekt emisyjny, w którym podał, że oferta publiczna do 4 mln akcji serii E spółki rozpocznie się w środę, 7 grudnia, od uruchomienia zapisów w transzy inwestorów indywidualnych. Spółka podała wówczas, że chce pozyskać z oferty ok. 26 mln zł brutto. 

Zapisy w transzy inwestorów indywidualnych potrwają od 7 do 12 grudnia. Na 9-13 grudnia zaplanowano book-building w transzy inwestorów instytucjonalnych, po czym 14 grudnia ma zostać ogłoszona cena emisyjna oraz ostateczna liczba akcji oferowanych z podziałem na transze. Intencją emitenta jest przydzielenie około 90% akcji oferowanych w transzy inwestorów instytucjonalnych oraz około 10% akcji oferowanych w transzy inwestorów indywidualnych.

W dniach 14-19 grudnia odbędą się zapisy na akcje w transzy inwestorów instytucjonalnych. Około 19 grudnia przewidywany jest przydział akcji, zaś debiut notowań praw do akcji na GPW zaplanowano na 29 grudnia lub w zbliżonym terminie, podano także.

Role oferującego, koordynatora oferty i prowadzącego księgę popytu pełni mBank.

Akcje oferowane będą stanowiły 12% udziału w kapitale zakładowym spółki i będą uprawniać do 8,8% z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu w sytuacji, gdy wszystkie te walory zostaną objęte. Udział Redanu w TXM wynosić będzie wówczas 56,5% w kapitale i 68% w głosach. 

Grupa TXM jest właścicielem sieci TXM textilmarket - drugiej największej na polskim rynku sieci odzieżowych sklepów dyskontowych.

(ISBnews)