PFR ma długoterminowy horyzont inwestycji w Pekao, chce inwestycji technolog.

ISBNews
08.12.2016 11:26
A A A


Warszawa, 08.12.2016 (ISBnews) - Polski Fundusz Rozwoju (PFR) zakłada długoterminowe zaangażowanie w Bank Pekao, poinformował prezes PFR Paweł Borys. Oczekuje inwestycji technologicznych i wzrostu skali działalności od Pekao.

"Model dwóch silnych krajowych grup finansowych jest widoczny na dojrzałych rynkach europejskich. Teraz tworzy się też w Polsce. Nasz horyzont inwestycyjny jest nie krótszy niż 3-5 lat. Ważne, żeby Pekao został bankiem giełdowym z rozproszonym akcjonariatem. Nasze [z PZU] wejście do akcjonariatu zapewnia instytucji stabilnych inwestorów. Zależy nam na kontynuacji dotychczasowej strategii Pekao. Kładziemy nacisk na inwestycje w nowe technologie" - powiedział Borys podczas konferencji prasowej. 

Według jego słów, inwestycje technologiczne będą miały korzystne przełożenie na stronę kosztową i poziom obsługi klienta. 

"Kładziemy nacisk nie tylko na dywidendowy profil banku, ale też liczymy na koncentrację na wzroście portfela kredytowego, czyli skali działalności" - dodał prezes PFR.

Wskazał też, że cena za pakiet akcji Pekao jest bliska pięcioletniemu minimum wyceny rynkowej i warunki transakcji pozwalają osiągnąć oczekiwaną stopę zwrotu. 

"Wierzymy że Pekao będzie nadal osiągać jeden z najwyższych zwrotów na kapitale w sektorze" - stwierdził Borys.

PZU i PFR ogłosili dziś, że podpisali z UniCredit umowę, która przewiduje zakup przez nich docelowo odpowiednio 20% i 12,8% akcji Banku Pekao za łączną kwotę 10,59 mld zł, podało PZU. Cena za pakiet nabywany przez PZU wynosi 6,46 mld zł.

Transakcja będzie realizowana w strukturze obejmującej dwa etapy. W ramach pierwszego etapu PZU SA nabędzie od sprzedającego 100% udziałów w spółce celowej (SPV), która będzie właścicielem akcji banku reprezentujących ok. 20% ogólnej liczby głosów oraz, w tym samym momencie, PFR dokona bezpośredniego nabycia pakietu akcji reprezentującego ok. 10% ogólnej liczby głosów. W drugim etapie, przypadającym po nie mniej niż 60 dniach od pierwszego nabycia, PFR dokona bezpośredniego nabycia pozostałego pakietu akcji banku objętego SPA reprezentującego ok. 2,8% ogólnej liczby głosów.

Realizacja transakcji jest uzależniona od ziszczenia się pewnych warunków zawieszających, które obejmują w szczególności: (i) uzyskanie zgód organów antymonopolowych w Polsce i na Ukrainie oraz (ii) uzyskanie przez Sprzedającego oraz PZU SA i PFR stosownych zgód lub decyzji KNF. Warunki te muszą się ziścić przed upływem terminu końcowego, który został ustalony, co do zasady, na pierwszą rocznicę podpisania SPA, tj. 8 grudnia 2017 r. W przypadku, gdy warunki nie zostaną spełnione lub uchylone zgodnie z SPA, wówczas każda ze stron będzie uprawniona do odstąpienia od SPA, co będzie skutkowało odstąpieniem od realizacji transakcji. 

(ISBnews)