WEI: Powołanie Rady Inwestorów Zagranicznych wzmocni napływ inwestycji

ISBNews
08.12.2016 17:06
A A A


Warszawa, 08.12.2016 (ISBnews) - Powołanie "Rady Inwestorów Zagranicznych" pozwoli wypracowywać rozwiązania gwarantujące podtrzymywanie dobrej inwestycyjnej reputacji Polski, a tym samym wzmocni napływ inwestycji, to jeden z głównych wniosków płynący z raportu "Klimat dla inwestycji w Polsce. Diagnoza sytuacji, propozycje rozwiązań", opracowanego przez think-tank Warsaw Enterprise Institute (WEI).

"Pomysł [powołania Rady] jest ciekawy - mogłaby to być jedna z instytucji z którymi byśmy rozmawiali, ale mam wrażenie, że jednak każdy inwestor jest traktowany przez nas z dużą uwagą. Jesteśmy gotowi rozmawiać z każdym" - powiedział prezes Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) Tomasz Pisula podczas konferencji prasowej.

"Rada jest celowa o tyle, o ile mogłaby skanalizować wspólne problemy inwestorów" - dodał radca ministra z Departamentu Polityki inwestycyjnej Ministerstwa Rozwoju Maciej Lachowski podczas konferencji.

Ponadto w raporcie znalazła się rekomendacja dotycząca likwidacji specjalnych stref ekonomicznych (SSE). W miejsce SSE - jak proponują autorzy raportu - należałoby stworzyć nadzwyczajne warunki inwestycyjne dla najlepiej rokujących branż innowacyjnych - tj. ogólnopolską strefę wolności gospodarczej i niskich obciążeń publicznoprawnych (na wzór strategii przyjętej swego czasu przez Irlandię).

"Zastanawialiśmy się nad likwidacją SSE w MR, tj. warto byłoby to jakoś uporządkować, ale bardzo wiele inwestycji moglibyśmy stracić, zwłaszcza, że kraje z Polską sąsiadujące mają takie strefy. Wszystkie duże inwestycje zagraniczne znajdują się w SSE, np. Daimler. Tu się zgadzam - lepiej dla polskiego podatnika byłoby, gdyby nie musiał dokładać do tych stref, a inwestor radziłby sobie sam" - ocenił Pisula.

Według niego, być może SSE trzeba zreformować, ale jako narzędzie przyciągania inwestycji wypełniają one swoją rolę bardzo dobrze. "Specjalne strefy ekonomiczne i sieć autostrad to są pierwsze dwa pytania, które otrzymujemy od zagranicznych inwestorów i one przyciągają inwestycje" - wskazał prezes PAIiIZ. 

Ponadto badanie WEI wskazuje, że prawo podatkowe powinno być proste i przejrzyste, oparte na istotnym obniżeniu klina podatkowego nałożonego na pracę i przewidywalność systemu. Dodatkowo proces tworzenia i konsultowania nowego prawa powinien zostać opisany w "kodeksie legislacyjnym" porządkującym regulacje rozsiane aktualnie w różnych aktach - od Konstytucji poprzez Regulamin Sejmu do uchwał Rady Ministrów.

W raporcie zawarto też rekomendację potwierdzenia, że zasada "pewności prawa" rozciąga się w równym stopniu na wcześniejsze umowy prywatyzacyjne i kontrakty z państwem. Jako przykład podano sprawę prywatyzacji PKP Energetyki, której zasadność jest obecnie kwestionowana. Według autorów, sprawa sądowa pomiędzy PKP SA, a obecnym właścicielem PKP Energetyki może negatywnie wpłynąć na postrzeganie Polski jako miejsca atrakcyjnego inwestycyjnie.

"To, co inwestorzy dostrzegają, to możliwość obecnie nawiązania dialogu z MR, który jest silnikiem koordynacji działań na rzecz inwestycji. Widzą oni dużą chęć tworzenia stabilności inwestycji na poziomie przywódczym, ale na szczeblach administracji niższych już nie. Inwestorzy liczą na to, że państwo będzie realizowało spójną politykę infrastrukturalną, gdy kolejna perspektywa [funduszy unijnych] odblokuje się. Nie pojawianie się tego elementu infrastruktury ma wpływ na inwestowanie i podejmowanie działań inwestycyjnych. Przywództwo pod parasolem MR jest ważną wartością obecnie dla inwestorów" - podsumował dyrektor biura w Polsce CVC Capital Partners Krzysztof Krawczyk.

(ISBnews)