Spółka Marvipolu zawarła umowę z Panattoni ws. projektu w aglomeracji śląskiej

ISBNews
08.12.2016 17:59
A A A


Warszawa, 08.12.2016 (ISBnews) - PDC Industrial Center 63, spółka zależna Marvipolu (spółka celowa), zawarła umowę deweloperską z Panattoni Development Europe, dotyczącą budowy obiektu magazynowo-logistycznego w aglomeracji śląskiej, podał Marvipol.

"Na mocy umowy deweloperskiej, spółka celowa zleciła Panattoni koordynowanie i monitorowanie prac związanych z realizacją projektu. Umowa deweloperska została zawarta pod warunkiem nabycia przez spółkę celową nieruchomości, na których ma zostać zrealizowany projekt" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie w związku z realizacją projektu Marvipol zawarł następujące umowy:

- umowę pożyczki pomiędzy Marvipolem a spółką celową, mocą której Marvipol udzieli spółce celowej pożyczki w kwocie 4 247 333 euro, która będzie przeznaczona na nabycie przez spółkę celową nieruchomości na których ma zostać zrealizowany projekt i częściowo na realizację projektu,

- przedwstępną umowę sprzedaży udziałów spółki celowej pomiędzy Marvipolem a PG Europe S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu, mocą której strony zobowiązały się zawrzeć umowę sprzedaży udziałów, na podstawie której Marvipol sprzeda, a PG Europe kupi 32 % udziałów spółki celowej, przy czym umowa przyrzeczona sprzedaży wyżej opisanych udziałów będzie zawarta w przypadku uzyskania zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na realizację przez Marvipol i PG Europe wspólnego przedsięwzięcia albo potwierdzenia, w formie postanowienia o umorzeniu postępowania administracyjnego o wydanie zgody na dokonanie koncentracji, z uwagi na fakt, iż żadna z czynności przewidzianych w umowie nie podlega zgłoszeniu,

- przedwstępną umowę sprzedaży udziałów spółki celowej pomiędzy Marvipolem a Panattoni Development Europe, mocą której strony zobowiązały się zawrzeć umowę, na podstawie której Marvipol sprzeda, a Panattoni Development Europe kupi wszystkie udziały spółki celowej, o ile nie zostanie zawarta umowa sprzedaży 32% udziałów spółki celowej w wykonaniu opisanej powyżej umowy przedwstępnej, a spółka celowa nie będzie mogła realizować projektu w zakładanym kształcie. Taka sprzedaż spółki celowej będzie się wiązała ze spłatą wyżej wskazanej pożyczki udzielonej przez Marvipol, podano również.

Marvipol to jeden z największych warszawskich deweloperów, jest też importerem i dystrybutorem samochodów. Marvipol jest notowany na GPW od 2008 r. W 2015 r. spółka miała 694 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)