PwC: Stworzenie systemu prawno-karnego warunkiem walki z szarą strefą

ISBNews
09.12.2016 12:04
A A A


Warszawa, 09.12.2016 (ISBnews) -  Konieczna jest intensyfikacja działań podejmowanych przez administrację publiczną w celu ograniczenia szarej strefy, a przede wszystkim stworzenie skutecznego systemu prawno-karnego, wynika z raportu "Przeciwdziałanie szarej strefie w Polsce poprzez efektywny wymiar sprawiedliwości", przygotowanego przez Inicjatywę Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce przy współpracy z firmą doradczą PwC.

"Jednym z kluczowych kierunków interwencji państwa powinno być wielowymiarowe wzmocnienie wymiaru sprawiedliwości, prokuratury oraz organów ścigania i traktowanie zwiększonych środków na ten cel jako inwestycji w stabilność państwa. Można precyzyjnie wskazać stopień zwrotu z tej inwestycji. Kluczowe dla tego celu jest dokładne przyjrzenie się, co nie działa na styku organy ścigania, prokuratura, biegli sądowi i sądy. Analizując statystyki umorzeń widać bardzo wyraźnie, że walkę z mafią gospodarczą przegrywamy a Polski na to nie stać" - powiedział dyrektor generalny UN Global Compact w Polsce Kamil Wyszkowski, cytowany w komunikacie.

Działania administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania szarej strefie i strefie wyłudzeń koncentrowały się dotychczas na tworzeniu rozwiązań fiskalnych ukierunkowanych na eliminowanie patologii. Efektem tych działań jest m.in. zwiększenie dotychczasowych wpływów z VAT w 2016 r. (dane za dziesięć miesięcy) o blisko 7,8 mld zł. Skuteczna walka z szarą strefą wymaga jednak wsparcia w obszarze prawno-karnym, aby ograniczać obecność osób, które swoimi nielegalnymi działaniami bądź zaniechaniami narażają państwo na miliardowe straty, podano także. 

"Eksperci w raporcie podkreślają, że konieczne jest precyzyjne zdefiniowanie czynów, które powinny być penalizowane. Brak jednoznaczności co do przestępstwa popełnianego w ramach szarej strefy powoduje trudności w ściganiu i karaniu" - czytamy w komunikacie. 

Autorzy raportu rekomendują także ponowne spojrzenie na strukturę i wymiar kar przewidzianych za czyny zabronione mające najbardziej drastyczny wpływ na budżet państwa, podano także.

"Eksperci w raporcie zwracają także uwagę na niską ściągalność kar i korzyści osiąganych przez przestępców gospodarczych (ukrywanie majątku), i sugerują jak najszybsze wprowadzenie przepisów unijnych dotyczących konfiskaty" - czytamy w komunikacie.

Szara strefa, czyli osiąganie korzyści z nielegalnego obrotu legalnymi produktami, stanowi w Polsce ok. 12,4% PKB. Wartość tego zjawiska w 2016 r. może sięgnąć nawet 390 mld zł, podano również.

Raport jest podsumowaniem konsultacji i prac badawczo-analitycznych w ramach Programu "Przeciwdziałanie szarej strefie 2014-2020". Pierwsza edycja Raportu została zaprezentowana 7 kwietnia 2016 r. w Ministerstwie Finansów. Raport skupiał się na oszacowaniu rozmiarów szarej strefy i strefy wyłudzeń w Polsce, który według wyników analizy stanowi 12,4% PKB. Druga edycja Raportu koncentruje się na kwestiach efektywności wymiaru sprawiedliwości oraz rekomendacjach usprawnienia tego systemu w cel ograniczenia szarej strefy.   

(ISBnews)