Cedrob chce emisji akcji bez pp w Gobarto i wycofania spółki z GPW

ISBNews
09.12.2016 16:34
A A A


Warszawa, 09.12.2016 (ISBnews) - Cedrob planuje wycofać Gobarto (dawniej PKM Duda) z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz przeprowadzić emisję akcji Gobarto z wyłączeniem prawa poboru, podała spółka.

?Cedrob, główny akcjonariusz Gobarto, złożył do zarządu wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Akcjonariusze będą głosowali m.in. nad uchwałą przygotowującą do emisji nowych akcji bez prawa poboru. W planach również głosowanie nad dematerializacją akcji i wycofaniem spółki z giełdy" - czytamy w komunikacie.

Jedna z uchwał dotyczy obniżenia kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji do 6,00 zł, z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B, przy wyłączeniu prawa poboru, podano także.

?Cena emisyjna akcji wyniesie 6,00 zł, natomiast liczba emitowanych akcji to 18 533 486 sztuk, czyli będą one stanowić 66,7% akcji obecnie istniejących. Emisja zostanie skierowana do firmy Cedrob, a ewentualny udział w niej innych inwestorów będzie ostatecznie uzależniony od decyzji zarządu i zgody rady nadzorczej spółki" - czytamy w materiale.

?Emisja akcji to sposób, by sfinansować pierwszy etap ambitnego planu inwestycyjnego Gobarto, który w całości szacujemy na co najmniej kilkaset milionów złotych w ciągu kolejnych lat. W obecnych warunkach rynkowych - jeżeli Gobarto pozostanie spółką publiczną - emisja z wyłączeniem prawa poboru to naszym zdaniem najdogodniejsze rozwiązanie, które pozwoli na sprawne przeprowadzenie procesu" - powiedział prezes Cedrob Andrzej Goździkowski, cytowany w komunikacie.

Obecnie, nominalna wartość jednej akcji Gobarto to 10 zł, zaś kurs rynkowy oscyluje wokół wyższej ceny w wezwaniu ogłoszonym przez Cedrob, tj. 6,70 zł. Akcje Serii B będą opłacone wkładem pieniężnym.

?Cedrob, który posiada 66% akcji Gobarto, 9 listopada ogłosił wezwanie na akcje Gobarto z ceną oferowaną w pierwszym okresie zapisów 6,7 zł za akcję (od 30 listopada do 16 grudnia) i 6,15 zł w drugim okresie (od 17 grudnia do końca zapisów planowanego na 16 stycznia 2017 r.). Przedmiotem wezwania jest 9 452 078 akcji, stanowiących 34% udziałów w Gobarto" ? czytamy także.

Gobarto, dawniej Polski Koncern Mięsny Duda, to największa w Polsce firma zajmująca się ubojem i rozbiorem mięsa czerwonego. Spółka kontroluje i jest zarazem najważniejszą częścią grupy kapitałowej, którą aktualnie tworzy ok. 30 firm z branży rolno-spożywczej z terenu Polski, Ukrainy oraz Niemiec. Spółka jest notowana na GPW od 2002 r. Należy do grupy kapitałowej Cedrob.

(ISBnews)