DBRS podtrzymał ratingi długoterminowe Polski z perspektywą negatywną

ISBNews
12.12.2016 08:08
A A A


Warszawa, 12.12.2016 (ISBnews) - DBRS podtrzymał długoterminowe ratingi podmiotu Polski dla zadłużenia w walutach obcych i krajowej na poziomie A z perspektywą negatywną, podała agencja. Ratingi krótkoterminowe podtrzymano w obu przypadkach na poziomie R-1 (low) z perspektywą stabilną.

"Rating A odzwierciedla mocne wyniki makroekonomiczne Polski oraz fakt, że należy ona do czołówki UE pod względem tempa wzrostu. Silne strony dla ocen kredytowych Polski to m.in. ramy polityki fiskalnej i pieniężnej, płynny kurs walutowy oraz integracja z UE. Wyzwaniami dla ratingu są m.in. niepewność polityczna i jej implikacje dla inwestycji oraz utrzymywanie celów w zakresie deficytu, potencjalna presja na zyskowność banków, a także starzejące się społeczeństwo" - czytamy w komunikacie.

Agencja zwraca uwagę, że choć niższe inwestycje sprawiły, że wzrost PKB spowolnił do 2,5% w III kw. 2016 r., w przyszłym roku oczekiwane jest przyspieszenie wzrostu tego wskaźnika.

(ISBnews)