Mastercard: Nowe technologie szansą dla wykluczonych finansowo

ISBNews
12.12.2016 11:54
A A A


Warszawa, 12.12.2016 (ISBnews) - W "ubankowieniu" Polaków może pomóc ułatwienie im dostępu do nowych technologii, czyli tzw. włączenie cyfrowe. 80% badanych uważa je za ważny element wyrównywania szans społecznych, wynika z badania przeprowadzonego przez Ipsos dla Mastercard. Prawie wszyscy badani (86%) zgadzają się ze stwierdzeniem, że każdy zasługuje na równy dostęp do internetu, podano także.

"Wyniki naszego badania poświęconego wykluczeniu finansowemu są niepokojące. Potwierdzają one, że problem ten dotyczy nie tylko krajów rozwijających się, ale też Europy. Na szczęście mamy do dyspozycji narzędzia, które pozwalają z nim walczyć, takie jak współpraca różnych instytucji, edukacja i innowacje. Dzięki rosnącemu dostępowi do nowych technologii, takich jak np. smartfony, nie ma wątpliwości, że droga do zwiększenia dostępu obywateli do systemu finansowego jest drogą cyfrową. Ta zmiana będzie miała pozytywny wpływ na życie milionów osób, ponieważ przyczyni się do budowy bardziej sprawiedliwego społeczeństwa" - powiedziała prezes ds. międzynarodowych Ann Cairns, cytowana w komunikacie.

Zapytani o to, jak ankietowani radzą sobie bez internetu, najczęściej wskazują na poczucie wykluczenia, zagubienia i bezsilności. Jako przyczyny wykluczenia cyfrowego najczęściej wskazywane są natomiast: brak kompetencji technologicznych, zbyt zaawansowany wiek oraz brak pieniędzy na zakup sprzętu i cyfrowych usług, podano także.

"Wykluczenie finansowe ma duży wpływ na jakość życia Polaków, pozbawiając ich podstawowych korzyści, takich jak niezależność, bezpieczeństwo finansowe czy dostęp do globalnej gospodarki. Dlatego Mastercard aktywnie włącza się w rozwiązanie tego problemu, zwiększając dostęp do usług finansowych dzięki innowacjom. Coraz szybszy rozwój elektronicznych usług finansowych, połączony z otwartością Polaków na nowe technologie, otwiera nowe możliwości w tym zakresie" - powiedział dyrektor generalny polskiego oddziału Bartosz Ciołkowski, również cytowany w komunikacie.

Badanie ujawnia, że główne powody nieposiadania w pełni funkcjonalnego rachunku bankowego lub niekorzystania z usług finansowych to brak wiedzy oraz brak zaufania do sektora bankowego. Niemal jedna trzecia (27%) osób wykluczonych finansowo w ogóle nie chce mieć rachunku bankowego, co może wskazywać na brak wiedzy o potencjalnych korzyściach. Z kolei 16% - najwięcej w Europie - nie chce powierzać bankom swoich pieniędzy, ponieważ im nie ufa, podano także.

"Posiadanie dostępu do usług finansowych oraz korzystanie z nich jest według 67% ankietowanych ważne, żeby uznać społeczeństwo za włączające, czyli dające równe szanse. Mimo to tylko 6/10 wykluczonych finansowo Polaków uważa, że nasz kraj zapewnia odpowiedni dostęp, a 4/10 - odpowiednie możliwości korzystania z usług finansowych" - czytamy w komunikacie.

Wśród wykluczonych finansowo jednocześnie rośnie wykorzystanie nowych technologii. Telefonu komórkowego używa już 68% ankietowanych, a 39% korzysta z laptopa. Mimo to 15% z nich wciąż sygnalizuje, że nie ma dostępu do usług finansowych, podano także.

"W grupie wykluczonych finansowo Polaków co czwarty (27%) badany to osoba młoda, w wieku 18-34 lata, podczas gdy co piąty (21%) jest na emeryturze. Częściej jest to kobieta (60% przypadków) niż mężczyzna. 39% wykluczonych ma stałą pracę" - czytamy w komunikacie.

Aż 85% badanych deklaruje, że ma wykształcenie średnie lub wyższe. 42% twierdzi, że zarabia poniżej 2.500 zł, a 21% deklaruje przychód w przedziale 2.500-5.000 zł lub więcej, podano również.

Według danych Banku Światowego w Polsce wykluczeniem finansowym dotknięte  jest ok. 7 mln osób, które nie posiadają konta bankowego. 

Badanie zostało przeprowadzone metodą wywiadów indywidualnych wśród 635 respondentów na 6 rynkach (Wielka Brytania, Polska, Włochy, Rosja, Francja i Hiszpania) w Europie. Badanie zostało przeprowadzone wśród osób bez dostępu do usług bankowych, albo z dostępem niepełnym (czyli bez dostępu do żadnej formy płatności elektronicznych). Wywiady były przeprowadzane między 18 lipca a 10 sierpnia 2016 r. 

(ISBnews)