MR: Za słaby wynik eksportu w I-X odpowiadają art. metalurgiczne i rolno-spożyw.

ISBNews
12.12.2016 15:56
A A A


Warszawa, 12.12.2016 (ISBnews) - Za słaby wynik eksportu w okresie styczeń-październik br. odpowiadały spadki sprzedaży wyrobów metalurgicznych (o 6,7%) oraz artykułów rolno-spożywczych (o 0,4%) oraz wyhamowanie sprzedaży wyrobów elektromaszynowych (do wzrostu o 0,9%), podało Ministerstwo Rozwoju.

"W przekroju towarowym za słaby wynik eksportu odpowiadały spadki sprzedaży wyrobów metalurgicznych (o 6,7%) oraz artykułów rolno-spożywczych (o 0,4%) oraz wyhamowanie sprzedaży wyrobów elektromaszynowych (do wzrostu o 0,9%). Z drugiej strony cieszy utrzymujący się dynamiczny wzrost eksportu wyrobów przemysłu lekkiego (o ponad 11%)" - czytamy w komentarzu resortu do danych GUS.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał dziś, że eksport w okresie styczeń-październik 2016 r. wzrósł o 0,8% r/r do 150 870,6 mln euro, zaś import zmniejszył się o 0,8% r/r i wyniósł 146 458,7 mln euro. Dodatnie saldo wyniosło 4 411,9 mln euro wobec 2 135,7 mln euro w analogicznym okresie ub. roku.

"Analogicznie jak w poprzednich okresach 2016 r., słaba koniunktura gospodarki światowej oraz spowolnienie globalnego handlu nie pozostały bez wpływu na wyniki polskich obrotów towarowych po 10 miesiącach 2016 r." - skomentował resort rozwoju.

W ujęciu geograficznym na takie wyniki złożyły się z jednej strony wyhamowanie obrotów z krajami Unii Europejskiej, z drugiej zaś zmniejszenie wymiany z rynkami wschodzącymi. Eksport do Unii Europejskiej zwiększył się o 1,3% do 120,4 mld euro, podano w komentarzu.

"Obserwowany od początku roku trend ożywienia sprzedaży na poza-unijne rynki rozwinięte został utrzymany. Po 10 miesiącach br. sprzedaż na te rynki zwiększyła się o 5,4 %. W decydującej mierze wynikało to z dynamicznego wzrostu eksportu do USA (o blisko 10%), Kanady (o 10,7%), Japonii (o 7,1%) oraz Izraela (o 23%). Zdołało to z nawiązką skompensować spadki wywozu m.in. do Norwegii (o ok. 11%), RPA (o ok. 5,5%) czy Australii (o ponad 5%)" - czytamy dalej.

(ISBnews)