Kalendarium ISBnews

ISBNews
12.12.2016 18:09
A A A


WTOREK,  13 grudnia

--09:00: Planowane posiedzenie Sejmu VIII kadencji

--10:00: Spotkanie prasowe Cube.ITG nt. planów

--10:00: Spotkanie prasowe Sage nt. wyników i planów

--14:00: NBP opublikuje dane o inflacji bazowej za listopad

ŚRODA, 14 grudnia

--Planowane posiedzenie Sejmu VIII kadencji

--10:00: Spotkanie prasowe Whirlpool nt. m.in. planów na 2017 r.

--10:00: Konferencja prasowa PKP Cargo nt. działalności spółki w zakresie ochrony dziedzictwa kolejowego

--10:30: Spotkanie prasowe Quercus TFI nt. prognoz inwestycyjnych na 2017 r.

--14:00: NBP opublikuje dane o bilansie płatniczym za październik

--14:00: NBP opublikuje dane o podaży pieniądza M3 za listopad

CZWARTEK, 15 grudnia 

Planowane posiedzenie Sejmu VIII kadencji

PIĄTEK, 16 grudnia

Planowane posiedzenie Sejmu VIII kadencji

-- 9th Warsaw Economic Hub

-- Konferencja Ministerstwa Energii pt."Koncepcja Klastrów Energii w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020"

--11:00: Konferencja prasowa Mercor nt. wyników

--14:00: GUS opublikuje dane dot. przeciętnego zatrudnienia i wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w XI 2016 r.

--14:00: GUS opublikuje wyniki finansowe banków za I-IX 2016 r.

PONIEDZIAŁEK, 19 grudnia

--14:00: GUS opublikuje dane dot. produkcji przemysłowej, budowlano-montażowej, dynamikę sprzedaży detalicznej, wskaźnik PPI za XI 2016 r. oraz dane budownictwa mieszkaniowego za okres I-XI 2016 r.