Strategia Grupy Lotos zakłada 4 mld zł EBITDA LIFO w 2022 r.

ISBNews
15.12.2016 08:35
A A A


Warszawa, 15.12.2016 (ISBnews) - Strategia Grupy Lotos zakłada podwojenie wyniku EBITDA LIFO do ok. 4 mld zł w latach 2019-2022, podała spółka.

"Kluczowe parametry Strategii Grupy Lotos S.A. na lata 2017 - 2022 to:

- podwojenie średniorocznego wyniku EBITDA LIFO w latach 2019-2022 do poziomu ok. 4 mld zł,

- obniżenie współczynnika zadłużenia: dług netto/EBITDA LIFO do poziomu nie wyższego niż 1,5x,

- realizacja projektów inwestycyjnych na łączną kwotę 9,4 mld zł w ciągu 6 lat,

- pozyskanie bazy rezerw ropy naftowej i gazu ziemnego 2P (pewne i prawdopodobne) na poziomie nie mniejszym niż 60 mln boe oraz osiągnięcie poziomu wydobycia węglowodorów na poziomie ok. 30-50 tys. boe/d (tzn. baryłek ekwiwalentu ropy naftowej),

- zwiększenie sieci Lotos do 550 stacji paliw 

- utrzymanie wskaźnika wypadkowości LTIF (tj. ang. Lost Time Injury Frequency) poniżej 3" ? czytamy w komunikacie.

Realizacja strategii ma być podzielona na dwa etapy. W latach 2017-2018 Grupa Lotos skoncentruje się na stabilizacji przepływów pieniężnych, redukcji zadłużenia i będzie kontynuowała realizację rozpoczętych projektów inwestycyjnych. W drugim etapie, w latach 2019-2022, spółka planuje dalszy rozwój w oparciu o nowy portfel projektów inwestycyjnych oraz o środki finansowe pozyskane ze zrealizowanych projektów, a także m.in. dzięki dyscyplinie kosztowej i programowi oszczędnościowemu.

W obszarze wydobywczym Grupa Lotos zamierza zoptymalizować strukturę finansowania oraz będzie sukcesywnie budowała zdrowy i zbilansowany portfel aktywów na bazie znanych dziś projektów inwestycyjnych. Spółka zamierza zwiększyć zaangażowanie w zagospodarowanie złóż, uzupełniać portfel aktywów wydobywczych w oparciu o szanse rynkowe oraz ograniczać udział koncesji dotyczących złóż będących w dojrzałej fazie wydobycia, w całym portfelu aktywów. 

"W obszarze produkcji koncern zamierza utrzymać przewagę technologiczną w regionie Europy Centralnej i konkurować w dziedzinie innowacji. W pierwszym etapie strategii spółka zrealizuje program inwestycyjny EFRA. Spółka analizuje trzy potencjalne kierunki budowania dalszej przewagi konkurencyjnej w oparciu o rozwijane aktywa rafineryjne - więcej szczegółów przekażemy podczas prezentacji naszej Strategii" - czytamy dalej. 

W obszarze handlu detalicznego koncern planuje zoptymalizować procesy obsługi klienta i sprzedaży, zrewitalizować program lojalnościowy oraz wprowadzić nowatorskie produkty i usługi. Spółka poprawi jakość usług i będzie dążyć do uzyskania pozycji lidera we wdrażaniu paliw nowej generacji (CNG, LNG, prąd elektryczny, wodór) w ramach projektu Lotos Energy Hub, podano także.

W obszarze innowacji Grupa Lotos będzie rozwijała nowe modele współpracy z jednostkami badawczymi i startupami, tworząc wspólne agendy badawcze oraz fundusz na wdrożenia innowacyjnych rozwiązań."

W okresie realizacji strategii zarząd będzie dążył do uzyskania i utrzymywania zdolności dywidendowej Grupy Lotos, podano także.

Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. W 2015 r. Grupa Lotos odnotowała 22,7 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)