Beata Zawiszowska została prezesem Kopeksu

ISBNews
15.12.2016 12:32
A A A


Warszawa, 15.12.2016 (ISBnews) - Rada nadzorcza Kopeksu powołała Beatę Zawiszowską na stanowisko prezesa zarządu spółki. Bartosz Bielak objął funkcję wiceprezesa spółki, poinformował Kopex. Wcześniej rada przyjęła rezygnację z zasiadania w zarządzie dotychczasowego prezesa Dariusza Pietyszuka, oraz członków zarządu - Magdaleny Nawłoki oraz Henryka Jurczyka, podano także.

"Kluczowe zadania na 2017 rok, przed którymi stanie nowo powołany zarząd Kopex będą dotyczyć sprawnego i terminowego wywiązywania się z postanowień umowy restrukturyzacji finansowej grupy. Jest to cel ambitny, ale jestem przekonana, że dzięki naszemu doświadczeniu i determinacji, z sukcesem będziemy kontynuować restrukturyzację operacyjną i majątkową grupy Kopex, by jak najszybciej doprowadzić do zmniejszenia jej zadłużenia i odzyskania przez Spółkę rentowności. Wierzę, że realizacja tych zadań będzie wspólnym sukcesem zarządu i pracowników Grupy Kopex" - powiedziała Zawiszowska, cytowana w komunikacie.

Zmiany w zarządzie są efektem zakończonego projektu pozyskania inwestora do spółki, poprzez przejęcie 1 grudnia 2016 r. przez TDJ pakietu kontrolnego akcji Kopeksu, podano także.

"Członkowie rady nadzorczej Kopex złożyli podziękowanie dotychczasowemu zarządowi spółki za jego intensywną pracę w 2016 roku. Rada nadzorcza pozytywnie oceniła efekty jego zaangażowania, przede wszystkim podpisanie umowy restrukturyzacji zadłużenia, pozyskanie inwestora strategicznego do spółki, a także opracowanie i rozpoczęcie programu restrukturyzacji operacyjnej. W opinii rady nadzorczej, dokonania ustępującego zarządu to milowy krok dla dalszego funkcjonowania i rozwoju spółki" - czytamy w komunikacie.

Beata Zawiszowska obejmie stanowisko prezesa w piątek, 16 grudnia. Jej głównymi zadaniami będzie realizacja zapisów umowy restrukturyzującej zadłużenie. Jednym z kluczowych zadań będzie również nadzór nad relacjami pomiędzy grupą a instytucjami finansowymi, podano również.

"Beata Zawiszowska jest związana z Grupą TDJ nieprzerwanie od 1993 roku. Specjalizuje się w obszarze finansów i księgowości. Od 2002 r. jest wiceprezesem Famur. W trakcie swojej pracy w grupie TDJ Beata Zawiszowska uczestniczyła w szeregu zakończonych sukcesem projektów związanych z akwizycjami i restrukturyzacją spółek zależnych" - czytamy w komunikacie.

Beata Zawiszowska równocześnie ze stanowiskiem prezesa Kopex S.A. będzie pełniła funkcję wiceprezesa Famur S.A., podano również.

"Rada nadzorcza, doceniając dotychczasowe zaangażowanie Bartosza Bielaka, który w ostatnich trzech miesiącach był delegowany z ramienia rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka zarządu, podjęła uchwałę o jego nominacji na stanowisko wiceprezesa zarządu" - czytamy również w komunikacie.

Podstawową działalnością Grupy Kopex jest produkcja maszyn i urządzeń oraz działalność handlowo-usługowa dla firm przemysłu wydobywczego na całym świecie. W 2015 r. spółka miała 1,09 mld zł skonsolidowanych przychodów. 

(ISBnews)