PAIiIZ: Aż 97% inwestorów zagranicznych zainwestowałoby w Polsce ponownie

ISBNews
15.12.2016 12:41
A A A


Warszawa, 15.12.2016 (ISBnews) - Niemal wszyscy (97%) inwestorów zagranicznych, który weszli na polski rynek zainwestowałoby w Polsce ponownie, wynika z X edycji badania klimatu inwestycyjnego w Polsce, przeprowadzonego przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) we współpracy z firmą audytorsko-doradczą Grant Thornton i bankiem HSBC.

"Obsługujemy coraz więcej projektów pod względem wartości i ilości. 20% FDI przechodzi przez PAIiIZ. 60% inwestorów, których obsługiwaliśmy zdecyduje się na reinwestycje. Polska staje się ważnym graczem regionalnych jeśli chodzi o pozyskiwanie inwestycji" - powiedział prezes PAIiIZ Tomasz Pisula podczas konferencji prasowej.

Klimat inwestycyjny zagranicznych inwestorów średnio oceniono na 3,72 w skali 1-5 (5 - to bardzo dobrze, 4 - dobrze). 45% wskazań w badaniu to odpowiedzi dobrze w ogólnej ocenie Polski jako miejsca do prowadzenia biznesu.

Czynniki makroekonomiczne oraz silne kadry - to główne atuty Polski jako lokalizacji inwestycji zagranicznych, a także wydajność pracy, wynika z badania.

Słabe strony zaś to: stałość i przewidywalność prawa, efektywność sądownictwa gospodarczego, formalności związane z podatkami.

Jeśli chodzi o plany na 2017 rok, 68% badanych inwestorów zagranicznych planuje osiągnięcie wzrostu przychodów oraz zwiększenie przychodów z eksportu. PAIiIZ zwraca uwagę na dużą chęć do zatrudniania w firmach zagranicznych - 58% ankietowanych podaje, że zwiększy zatrudnienie.

Z badania wynika również, że 47% firm z obcym kapitałem zamierza zwiększyć nakłady inwestycyjne, a 11% zamierza je obniżać. Wskaźnik netto wynosi 36% i jest ponad dwukrotnie wyższy niż dla ogółu działających w Polsce firm.

"Wyniki badania sugerują również, że w ciągu ostatniej dekady w ocenie inwestorów zagranicznych Polska staje się krajem stabilniejszym politycznie. W porównaniu do 2007 r. średnia nota uzyskana przez ten czynnik wzrosła o 1,33 pkt - od 2,21 do 3,54 pkt" - czytamy w raporcie.

Respondentów zapytano również o ocenę Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - 28% badanych nie miała wiedzy wystarczającej o tym dokumencie, 39% badanych stwierdziło, że plan może stworzyć dodatkowe możliwości biznesowe (odpowiedzi tak lub raczej tak), natomiast 33% badanych stwierdziło, że nie lub raczej nie.

W 2015 r. do Polski napłynęło ponad 12 mld euro z tytułu FDI, a wartość tych reinwestycji wyniosła ponad 6 mld euro. Jeśli chodzi o narodowość kapitału zagranicznego, przeważają firmy zarejestrowane w Holandii, Wlk. Brytanii oraz Niemczech, ale Holandia jest krajem tranzytowym i przez ten kraj przechodzą firmy z USA.

Raport opracowano na podstawie ankiet wśród działających w Polsce firm z zagranicznym kapitałem w dniach 12 października - 4 listopada br. Wzięły w niej udział 103 firmy. Badanie przeprowadzone metodą ankiet elektronicznych oraz wywiadów indywidualnych.

(ISBnews)