URE zatwierdził nowe taryfy energii dla dystrybutorów i sprzedawców na 2017 r.

ISBNews
16.12.2016 18:21
A A A


Warszawa, 16.12.2016 (ISBnews) - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził nowe taryfy dla energii elektrycznej dla Operatora Systemu Przesyłowego oraz czterech największych operatorów systemów dystrybucyjnych, tj. PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja, Enea Operator oraz Energa Operator, podał Urząd. Średni wzrost stawek opłat w dystrybucji dla wszystkich grup taryfowych wynosi 5,6 %. 

URE zatwierdził także 3 firmom pełniącym funkcję sprzedawców z urzędu - taryfy dla energii elektrycznej w obrocie dla gospodarstw domowych tzw. grupy taryfowe G. 

Urząd jednocześnie podkreślił, że taryfa innogy Stoen Operator Sp. z o.o. w wyniku postępowania prowadzonego przez Urząd została zaakceptowana częściowo, wyłącznie w zakresie kosztów, które nie są zależne od przedsiębiorstwa, tzn. stawki opłaty przejściowej, stawki opłaty OZE i stawki jakościowej.

"Jednak wszystkie wnioski taryfowe przedłożone przez operatorów systemów dystrybucyjnych zawierały wyższe kwoty i różniły się znacząco od tych uznanych oraz zatwierdzonych przez regulatora" - czytamy w komunikacie. 

"W sumie dla wszystkich OSD średni wzrost stawek opłat w dystrybucji dla wszystkich grup taryfowych wynosi 5,6 %" - podano dalej. 

Jednocześnie prezes URE zatwierdził trzem przedsiębiorstwom - pełniącym funkcję sprzedawców z urzędu - taryfy dla energii elektrycznej w obrocie dla gospodarstw domowych tzw. grupy taryfowe G. Jako ostatnia 16 grudnia została zatwierdzona taryfa dla Energa Obrót, z powodu opóźnienia w dostarczeniu do URE uzasadnionego wniosku.

"Średnio dla odbiorców czterech sprzedawców z urzędu spadek cen w obrocie wynosi 4,6 %. Spadek cen energii elektrycznej wynika głównie z niższych kosztów zakupu energii oraz tzw. ?zielonych certyfikatów"" - czytamy również. 

Jak tłumaczy URE, wzrost średniej stawki w dystrybucji wynika przede wszystkim ze znacznego wzrostu stawek opłaty przejściowej, które zamieszczone zostały w art. 11 a) ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej oraz z nowej stawki opłaty OZE.

(ISBnews)