URE zatwierdził zmianę taryfy PGNiG z podwyżkami dla największych odbiorców

ISBNews
16.12.2016 18:37
A A A


Warszawa, 16.12.2016 (ISBnews) - Urząd Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził taryfę Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) dla największych klientów na I kwartał 2017 r., podała spółka. Średnia cena gazu wysokometanowego wzrosła o 12,2%, a gazu zaazotowanego o 13,4%, podała spółka.

"Z uwagi na wzrost cen ropy naftowej obserwowany względem wcześniejszych okresów roku oraz wzrost cen gazu ziemnego na rynkach hurtowych w północno-zachodniej Europie dla I kwartału 2017 roku, zwiększeniu uległ całkowity koszt pozyskania przez PGNiG gazu ziemnego, w porównaniu do kosztu, jaki był przyjmowany do aktualnie obowiązującej taryfy" - czytamy w komunikacie. 

W konsekwencji, średnia cena paliwa gazowego wysokometanowego wzrosła o 12,2%, a w przypadku gazu ziemnego zaazotowanego o 13,4%, podano także. 

"Ponadto w związku z wejściem w życie, z dniem 1 stycznia 2017 r., nowego przepisu art. 62b ust. 1 ustawy Prawo energetyczne, wprowadzającego zwolnienie z obowiązków taryfikacyjnych m.in. w odniesieniu do sprzedaży paliwa gazowego w punkcie wirtualnym, nowa taryfa nie zawiera zapisów dotyczących punktu wirtualnego" - czytamy dalej.

Nowa Taryfa będzie obowiązywać od 1 stycznia do 31 marca 2017 r. 

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

(ISBnews)