UOKiK zgodził się na wspólne przedsięwzięcie Marvipolu i PG Europe

ISBNews
19.12.2016 08:44
A A A


Warszawa, 19.12.2016 (ISBnews) - Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zgodził się na realizację wspólnego przedsięwzięcia przez Marvipol i PG Europe S.a r.l., dzięki czemu Marvipol będzie mógł sprzedać na rzecz PG Europe 32% udziałów PDC Industrial Center 63 - spółki celowej Marvipolu, która ma realizować obiekt magazynowo-logistyczny w aglomeracji śląskiej, podał Marvipol.

W pierwszej dekadzie grudnia PDC Industrial Center 63 zawarła umowę deweloperską z Panattoni Development Europe, dotyczącą budowy obiektu magazynowo-logistycznego w aglomeracji śląskiej. Na mocy umowy deweloperskiej, spółka celowa zleciła Panattoni koordynowanie i monitorowanie prac związanych z realizacją projektu. Umowa deweloperska została zawarta pod warunkiem nabycia przez spółkę celową nieruchomości, na których ma zostać zrealizowany projekt. 

Jednocześnie w związku z realizacją projektu Marvipol zawarł następujące umowy:

- umowę pożyczki pomiędzy Marvipolem a spółką celową, mocą której Marvipol udzieli spółce celowej pożyczki w kwocie 4 247 333 euro, która będzie przeznaczona na nabycie przez spółkę celową nieruchomości na których ma zostać zrealizowany projekt i częściowo na realizację projektu,

- przedwstępną umowę sprzedaży udziałów spółki celowej pomiędzy Marvipolem a PG Europe S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu, mocą której strony zobowiązały się zawrzeć umowę sprzedaży udziałów, na podstawie której Marvipol sprzeda, a PG Europe kupi 32% udziałów spółki celowej, przy czym umowa przyrzeczona sprzedaży wyżej opisanych udziałów miała być zawarta w przypadku uzyskania zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na realizację przez Marvipol i PG Europe wspólnego przedsięwzięcia

- przedwstępną umowę sprzedaży udziałów spółki celowej pomiędzy Marvipolem a Panattoni Development Europe, mocą której strony zobowiązały się zawrzeć umowę, na podstawie której Marvipol sprzeda, a Panattoni Development Europe kupi wszystkie udziały spółki celowej, o ile nie zostanie zawarta umowa sprzedaży 32% udziałów spółki celowej w wykonaniu opisanej powyżej umowy przedwstępnej

Marvipol to jeden z największych warszawskich deweloperów, jest też importerem i dystrybutorem samochodów. Marvipol jest notowany na GPW od 2008 r. W 2015 r. spółka miała 694 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)