Strata netto Immofinanz wyniosła 154,4 mln euro w I-II kw. skróconego r.obr 2016

ISBNews
20.12.2016 08:53
A A A


Warszawa, 20.12.2016 (ISBnews) - Immofinanz odnotował 154,4 mln euro skonsolidowanej straty netto w okresie I-II kw. skróconego roku obrotowego 2016 r. (przy czym cały skrócony rok obejmuje okres maj-grudzień 2016) wobec 133,2 mln euro zysku w I poł. r. obr. 2015/2016 (dane za 2015/16 zostały sprowadzone do porównywalności), podała spółka. 

Strata EBIT wyniosła 60,7 mln euro wobec 430,6 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z najmu sięgnęły 153,3 mln euro w I poł. r.obr. 2016 r. wobec 160,3 mln euro rok wcześniej.

"Spółka wygenerowała wyniki na poziomie operacyjnym w wysokości 87,6 mln euro w pierwszych dwóch kwartałach skróconego roku finansowego 2016, co stanowi wzrost o 28,2% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Wzrost ten był wspierany przede wszystkim przez poprawę wyników z zarządzania nieruchomościami (wzrost o 5,1% do 107,3 mln euro) jak również w efekcie znacznego spadku odpisu wierzytelności w Rosji i niższych kosztów związanych z obsługą wolnych powierzchni, jak również redukcją na poziomie pozostałych kosztów operacyjnych (z -53,5 mln euro do -26,1 mln euro). W poprzednim roku, wpływ na te wydatki miały koszty jednorazowych rozstrzygnięć postępowań sądowych z inwestorami. Zysk netto za okres sprawozdawczy wyniósł -154,4 mln euro (H1 2015/16: 133,2 mln euro). Spadek ten wynika przede wszystkim z rewaluacji skorygowanych o kursy walut obcych na poziomie -95,1 mln euro dotyczących moskiewskich centrów handlowych i związanych rynkowo wycen (MSSF) w wysokości -105,7 mln euro na akcjach CA Immo" - czytamy w komunikacie.

"Nasze aktywności w ostatnich kwartałach skupiały się w nadal na prowadzonych z sukcesem działaniach w zakresie rynku biurowego oraz handlowego, wzroście efektywności naszej oferty a także dalszej poprawie poziomu najmu. Ponadto zakończyliśmy budowę i tym samym otworzyliśmy trzy parki handlowe pod naszą marką STOP SHOP jak również wdrożyliśmy szereg nowych projektów deweloperskich w sektorze handlowym. Tym niemniej na wyniki za pierwsze półrocze wpływ miała ponownie trudna sytuacja na rynku w Rosji oraz rozszerzenie obniżki czynszu, jakie zostały udzielone najemcom" - skomentował prezes Oliver Schumy, cytowany w komunikacie. 

W Polsce Immofinanz posiada 11,6% łącznego portfela nieruchomości firmy. W jego skład wchodzi 28 obiektów, z czego 20 to obiekty istniejące, 1 w budowie, 5 to tzw. real estate inventories i 2 w trakcie planowania. Ich łączna wartość księgowa wynosi 608,4 mln euro (592,8 mln euro w obiektach istniejących, 5,4 mln euro w obiektach w budowie, 6,2 mln euro w zakresie real estate inventories oraz 4 mln euro w inwestycjach planowanych), podano także w materiale. 

Portfel istniejących inwestycji dzieli się na 10 budynków biurowych (17,1% łącznego portfela budynków biurowych firmy) oraz 10 obiektów handlowych (9,9% łącznego portfela obiektów handlowych). Oczekiwana wartość godziwa po zakończeniu budowy bieżących projektów firmy w Polsce wynosi 36,4 mln euro, a z tzw. real estate inventories - 26 mln euro.

Dochód z najmu w Polsce w pierwszej połowie roku finansowego 2016A wzrósł o 22,8% i wyniósł 21,6 mln euro, co stanowi aktualnie 14,1% łącznych przychodów z najmu.

Grupa inwestycyjno-deweloperska Immofinanz AG jest spółką notowaną na głównym rynku warszawskiej giełdy od maja 2013 r. oraz na giełdzie w Wiedniu od 1996 roku.

(ISBnews)