MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 0,9% m/m do 910,75 mld zł w X

ISBNews
20.12.2016 15:12
A A A


Warszawa, 20.12.2016 (ISBnews) - Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec października 2016 r. wzrosło o 0,9% m/m i wyniosło 910 750,4 mln zł, podało Ministerstwo Finansów. Od końca ub. roku zwiększyło się o 9,1%.

"Wzrost zadłużenia w październiku 2016 r. był głównie wypadkową:
? finansowania potrzeb pożyczkowych (+9,7 mld zł), w tym deficytu budżetu państwa (+4 mld zł);
? zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-3,2 mld zł);
? różnic kursowych (+1,9 mld zł) - osłabienia złotego wobec EUR (o 0,3%), USD (o 2,4%), CHF (o 0,4%) i CNY (o 0,9%) oraz umocnienia wobec JPY (o 1,5%)" - czytamy w komunikacie.

Z kolei wzrost zadłużenia od początku 2016 r. był głównie wynikiem:
?  finansowania deficytu budżetu państwa (+24,6 mld zł) i deficytu budżetu środków europejskich (+8,4 mld zł);
? wzrostu stanu środków na rachunkach budżetowych (+34,9 mld zł) związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych;
? osłabienia złotego (+6,9 mld zł) - o 1,5% wobec EUR, 1,2% wobec USD, 1,4% wobec CHF i o 16,0% wobec JPY, podano także.

Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w październiku 2016 r. zwiększyło się o 0,7 mld zł, co było głównie wypadkową:
? dodatniego salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (SPW; +1,5 mld zł): 
? ujemnego salda emisji obligacji oszczędnościowych (-0,3 mld zł, w tym wykup KOS: -0,9 mld zł);
 ujemnego salda depozytów (-0,6 mld zł), podano także. 

"W październiku 2016 r. zadłużenie w walutach obcych zwiększyło się o 7,3 mld zł, co było wynikiem:
? dodatniego salda emisji długu (+5,4 mld zł):
? różnic kursowych (+1,9 mld zł)" - czytamy dalej w komunikacie.

Krajowe zadłużenie - według kryterium miejsca emisji - wyniosło na koniec października br. 603,34 mld zł i wzrosło o 0,1% m/m (oraz o 11,1% od grudnia ub. r.). 

Zadłużenie zagraniczne wyniosło 307,41 mld zł (wzrosło o 2,4% m/m i wzrosło o 5,5% od grudnia ub. r.).

Zadłużenie Skarbu Państwa z tytułu bonów skarbowych wynosiło 1,69 mld zł w październiku, zaś z tytułu krajowych obligacji skarbowych sięgnęło 569,41 mld zł (wzrosło o 0,3% m/m i wzrosło o 10,9% od grudnia ub.r.).

"W październiku 2016 r. udział długu w walutach obcych w całym długu SP wyniósł 33,8%, tj. wzrósł o 0,5 pkt proc. m/m i jednocześnie zmniejszył się o 1,2 pkt proc. względem końca 2015 r. Wzrost udziału w październiku wynikał przede wszystkim z wykupu obligacji PS1016, emisji dwóch serii obligacji na rynku euro, a także z osłabienia złotego wobec EUR i USD. Strategia zarządzania długiem zakłada redukcję udziału długu w walutach obcych w długu ogółem - docelowo poniżej poziomu 30%" - czytamy dalej w komunikacie.

W październiku 2016 r. udział nierezydentów w długu SP wyniósł 53,6%, tj. zmniejszył się o 0,1 pkt proc. m/m i o 4,5 pkt proc. względem końca 2015 r. Spadek udziału w październiku był głównie wypadkową zmniejszenia zaangażowania nierezydentów w długu krajowym oraz emisji obligacji na rynku euro, podano także. 

(ISBnews)