Energa Kogeneracja żąda od Mostostalu Warszawa kwoty ponad 22,5 mln zł

ISBNews
22.12.2016 16:12
A A A


Warszawa, 22.12.2016 (ISBnews) - Mostostal Warszawa otrzymał żądania zapłaty kary naliczonej przez Energa Kogeneracja Sp. z o.o. w Elblągu z tytułu nieosiągnięcia gwarantowanych parametrów technicznych ekologicznego bloku energetycznego opalanego biomasą o mocy 20MWe w elektrociepłowni w Elblągu, podała spółka. Wezwanie opiewa na kwotę ponad 22,54 mln zł.

"Spółka stoi na stanowisku, że roszczenie Energa w wysokości 22 549 052,70 zł w związku z nieosiągnięciem gwarantowanych parametrów technicznych bloku nie istnieje i nie było żadnych podstaw do naliczenia kar umownych z w/w tytułu" - czytamy w komunikacie.

Spółka wskazuje, że w jej ocenie, Energa eksploatowała blok niezgodnie z warunkami kontaktu i instrukcjami obsługi/eksploatacji,tj. spalała paliwo o parametrach sprzecznych z ustaleniami kontraktu, a także nie przeprowadziła tzw. pomiarów parametrów gwarantowanych w sposób zgodny z ustalonym w kontrakcie. 

"Wobec powyższego, zdaniem spółki, wyniki takich pomiarów nie stanowią podstawy do ustalenia, że gwarantowane parametry techniczne Bloku nie zostały osiągnięte. Emitent w całości kwestionuje i uznaje za bezzasadne roszczenie zgłoszone przez Energa Kogeneracja Sp. z o.o." - czytamy dalej. 

Mostostal Warszawa S.A. jest aktywny we wszystkich podstawowych sektorach branży budowlanej, a zakres usług obejmuje generalne wykonawstwo inwestycji oraz realizację projektów "pod klucz" dla partnerów krajowych i zagranicznych. Spółka debiutowała na GPW w 1993 roku.

(ISBnews)