Lokum Deweloper zawiąże aktywo podatkowe i dokona odpisu

ISBNews
22.12.2016 18:18
A A A


Warszawa, 22.12.2016 (ISBnews) - Lokum Deweloper zapowiedział zawiązanie aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w łącznej wysokości ok. 16,6 mln zł i odpis ok. 13,4 mln zł, podała spółka.

"Celem uporządkowania aktywów w grupie emitenta, podjęto decyzję o dokonaniu sprzedaży wybranych nieruchomości pomiędzy spółkami grupy emitenta. Sprzedaż następuje do tych spółek grupy, które będą na ww. nieruchomościach przygotowywały kolejne inwestycje. Podstawą określenia cen sprzedaży nieruchomości gruntowych są operaty szacunkowe sporządzone przez uprawnionych rzeczoznawców. Transakcje dotyczą nieruchomości przy ul. Awicenny, Stanisławowskiej, Gnieźnieńskiej, Batorego (Ratyń) we Wrocławiu oraz w gminie Sobótka. Ponadto dokonano sprzedaży lokali mieszkalnych pozostałych z zakończonych inwestycji gotowych do jednej ze spółek grupy, która zajmie się ich sprzedażą poza Grupę Emitenta (22 lokale mieszkalne przy ul. Drzewieckiego we Wrocławiu); sprzedaży dokonano według cen z cennika z naliczeniem kilkuprocentowego upustu z tytułu zakupu pakietowego" ? czytamy w komunikacie.

Z uwagi na fakt, iż nieruchomości w księgach spółek grupy wyceniane są w wartości nabycia bądź wytworzenia, które są istotnie niższe od obecnej wartości rynkowej, występuje konieczność zawiązania aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości ok. 14 mln zł. Dokładna wartość aktywa zostanie zweryfikowana przez biegłego rewidenta w ramach badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2016.

"W związku z zakończeniem wieloetapowej inwestycji Lokum Da Vinci dokonano oceny wartości rynkowej wyrobów gotowych nie sprzedanych do tej pory, w tym miejsc postojowych w halach garażowych położonych na kondygnacji podziemnej. Stwierdzono, że koszt wytworzenia miejsc postojowych w halach garażowych w uśrednionej wysokości 54,3 tys. zł netto za szt. przewyższa wartość możliwą do uzyskania z ich sprzedaży i z tego względu konieczne jest dokonanie odpisu aktualizującego do wartości możliwej do uzyskania szacowanej średnio na ok. 12 tys. zł netto za szt., co wynikowo skutkować będzie odpisem w wysokości ok 13,4 mln zł, oraz koniecznością utworzenia aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego w wysokości ok. 2,6 mln zł. Całkowity wpływ utworzenia odpisu na wynik netto wyniesie około 10,8 mln zł. Dokładna wartość odpisu zostanie ustalona po dokonaniu wszystkich transakcji sprzedaży miejsc postojowych w 2016 r. Zarząd emitenta dokonał przeglądu pozostałych aktywów grupy emitenta i nie stwierdził konieczności dokonania innych, istotnych odpisów aktualizujących" ? czytamy dalej.

Ostateczne łączne wartości odpisów aktualizujących oraz rezerw, które zostaną opublikowane w raporcie rocznym za rok 2016, mogą obejmować inne mniej istotne lub niezidentyfikowane obecnie pozycje, zaznaczono w informacji.

Ponadto w wyniku przeglądu struktury organizacyjnej grupy, emitent zdecydował podjąć działania zmierzające do jej uproszczenia, celem obniżenia kosztów ogólnych, usprawnienia działań biznesowych oraz terminowego wywiązywania się z obowiązków podatkowych, wskazano również.

Lokum Deweloper to deweloper mieszkaniowy z Wrocławia. Od grudnia 2014 r. jego obligacje są notowane na rynku Catalyst, natomiast w grudniu 2015 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW. W ub.r. zanotowała rekordową liczbę przedsprzedanych lokali - 486, co oznacza wzrost o 37% r/r.

(ISBnews)