Energa ma umowę na dostawy węgla z PGG do Elektrowni Ostrołęka B do 2030 r.

ISBNews
27.12.2016 11:50
A A A


Warszawa, 27.12.2016 (ISBnews) - Energa Elektrownie Ostrołęka, spółka zależna Energi, zawarła umowę na dostawy węgla do elektrowni Ostrołęka B z Polską Grupą Górniczą (PGG), podała Energa. Szacunkowa wartość umowy, która uwzględnia cenę węgla wraz z transportem, wynosi 1,26 mld zł.

"Umowa została zawarta na czas określony od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2030 roku z możliwością przedłużenia okresu jej obowiązywania za porozumieniem stron. Przedmiotem podpisanej umowy jest dostawa wolumenu w wysokości nie mniej niż 350 tys. ton węgla rocznie przez PGG do elektrowni Ostrołęka B. Na 2017 rok strony ustaliły dostawy węgla w wysokości 450 tys. ton" ? czytamy w komunikacie.

Szacunkowa wartość umowy, która uwzględnia cenę węgla wraz z transportem, w okresie jej obowiązywania wynosi 1,26 mld zł. Zgodnie z umową cena węgla energetycznego na każdy kolejny rok kalendarzowy obowiązywania umowy będzie negocjowana przez strony, podano również.

Na początku grudnia Elektrownia Ostrołęka zawarła umowę wieloletnią na dostawy węgla do planowanej elektrowni Ostrołęka C z Polską Grupą Górniczą, z wolumenem bazowym w wysokości ok. 2 mln ton węgla rocznie, podała Energa.

Grupa Energa to trzeci największy operator systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii, a także trzeci największy sprzedawca energii elektrycznej do odbiorców końcowych w 2015 r. Akcje spółki od grudnia 2013 r. są notowane na GPW.

(ISBnews)