Przegląd informacji ze spółek

ISBNews
28.12.2016 18:26
A A A


Sfinks Polska zawarł z osobą fizyczną, będącą 100-proc. udziałowcem firmy Fabryka Pizzy umowę inwestycyjną, której celem jest budowa sieci restauracji pod marką Fabryka Pizzy, a po okresie budowy docelowo sprzedaż Sfinksowi wszystkich udziałów spółki. Współpraca będzie podzielona na dwa etapy, tj. etap 1 (rozbudowa sieci) i etap 2 (dalsza rozbudowa sieci i nabycie udziałów spółki), przy czym dla etapu 1 strony ustaliły maksymalny okres jego trwania do dnia 31 marca 2018, a dla etapu 2 - do dnia 31 marca 2021 r., podał Sfinks. Z zastrzeżeniem warunków skorzystania przez strony z opcji zakupu lub sprzedaży Sfinks zapłaci za 100% udziałów w Fabryce Pizzy kwotę nie niższą niż 6 mln zł i nie wyższą niż 10 mln zł.

OT Logistics otrzymało potwierdzenie, że złożona w przetargu publicznym w ramach procesu prywatyzacji oferta nabycia 30% akcji spółki Luka Bar z siedzibą w Barze (Czarnogóra), jest formalnie poprawna, podała spółka.

MCI Capital zdecydował o emisji do 45 obligacji imiennych serii N o wartości nominalnej 1 mln zł każda i łącznej wartości nominalnej 45 mln zł, podała spółka.

Akcjonariusze Polimeksu-Mostostalu zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki o kwotę do 300 mln zł poprzez emisję do 150 mln akcji zwykłych na okaziciela serii T o wartości nominalnej 2 zł bez prawa poboru, wynika z uchwał walnego.

Konsorcjum w składzie Tesgas (lider), Izostal, Stalprofil i Friedrich Vorwerk KG nie przedłużyło ważności wadium, w związku z czym oferta tego konsorcjum (warta 154 mln zł netto) zostaje odrzucona w postępowaniu przetargowym na budowę gazociągu DN700 Hermanowice ? Strachocina, organizowanym przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System, podał Tesgas.

Lubelski Węgiel Bogdanka zawarła aneks do wieloletniej umowy sprzedaży węgla energetycznego z Energa Elektrownie Ostrołęka ? spółką zależną Energi ? który wydłuża jej obowiązywanie do końca 2019 r. i określa wartość dostaw w latach 2017 ? 2019 na 134 mln zł netto.

Firma B4 Bartecki wybuduje hotel w Tomaszowie Lubelskim, który będzie działał pod marką ibis Styles i zostanie włączony do międzynarodowej grupy Orbis/AccorHotels, podał Orbis. Otwarcie zaplanowano na IV kwartał 2018 roku.

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych wyznaczył pierwszy dzień notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji serii A spółki Termo2Power na  czwartek 29 grudnia, podała giełda.

Biomed-Lublin dokonał spłaty 5% wartości nominalnej obligacji na rzecz obligatariuszy i wynegocjował korzystniejsze warunki finansowania w Banku Millennium, poinformował prezes Andrzej Stachnik.

Akcjonariusz iAlbatros zgłosił projekt uchwały w sprawie sprzedaży iAlbatros Poland za min. 150 mln zł i upoważnienia zarządu do skupu akcji własnych spółki za kwotę 150 ? 190 mln zł, wynika z projektu uchwały na dzisiejsze walne zgromadzenie.

Master Pharm zawarł z podmiotem z branży farmaceutycznej list intencyjny w sprawie zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa, podała spółka.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał postanowienie o przejściu do drugiej fazy postępowania w sprawie przejęcia Calypso Fitness przez Benefit Systems, w związku z koniecznością przeprowadzenia dodatkowych analiz, podał Urząd.

Enea Operator ? spółka zależna Enei ? zakończyła realizację stacji elektroenergetycznej koło Sierakowa oraz cztery linie wysokiego napięcia w Wielkopolsce w ostatnich tygodniach roku, podała spółka. Łącznie na inwestycje w 2016 r. spółka wydała ponad 900 mln zł.

Dom Development zawarł z Unibepem umowę na wybudowanie w ramach generalnego wykonawstwa trzech etapów inwestycji mieszkaniowej w rejonie ul. Motorowej w Warszawie za 110,3 mln zł netto, podał Dom Development. W ramach umowy wybudowanych zostanie 491 mieszkań i 16 lokali usługowych. 

Apator Powogaz - spółka zależna Apatora - zawarła ze spółką stowarzyszoną ZAO Teplovodomer z siedzibą w Mytiszczi (Rosja) ramową umowę o współpracy na 2017 rok o wartości 35,2 mln zł, podał Apator.

 LS Tech-Homes podpisał z niemieckim kontrahentem umowę na wybudowanie budynków mieszkalnych w Holandii o wartości 18,8 mln euro (ok. 82,7 mln zł), podała spółka. Portfel zamówień na lata 2017-2018 przekracza obecnie kwotę 124 mln zł.

 Tomasz Kalwat, prezes Synthosu, zrezygnował  z członkostwa w zarządzie z dniem 31 grudnia, podała spółka. 

Grupa kapitałowa Polskiego Holdingu Nieruchomości (PHN) otrzymała prawomocne pozwolenia na budowę luksusowego kompleksu mieszkalnego - Yacht Park, poinformowała spółka. W ramach inwestycji powstanie sześć 5-kondygnacyjnych budynków mieszkalnych z przystanią jachtową.

GetBack dokonał przydziału obligacji serii JF i JG o łącznej wartości nominalnej 10,84 mln zł, podała spółka.