Pomorskie chce wprowadzić wspólny bilet na wszystkich przewoźników do 2020 r.

ISBNews
04.01.2017 15:03
A A A


Warszawa, 04.01.2017 (ISBnews) - Województwo Pomorskie uruchomiło program, którego celem jest wprowadzenie do 2020 r. jednego wspólnego biletu dla osób korzystających ze środków komunikacji zbiorowej, podał Urząd Marszałkowski.

"To efekt rozpoczynającego się dzisiaj z inicjatywy władz województwa pomorskiego programu, dzięki któremu powstanie regionalny, ujednolicony system poboru opłat za przewozy w transporcie pasażerskim oraz jednolita informacja pasażerska. Wdrożenie programu nastąpi do 30 czerwca 2020 roku, a jego szacowany całkowity koszt wynosi 55 mln zł (bez kwot na wyposażenie autobusów przewoźników prywatnych). Budżet programu został określony na postawie wstępnych wywiadów rynkowych, a więc jego wartość może się zmienić w ostatecznym trybie udzielenia zamówienia publicznego. Założono, iż poziom dofinansowania ze środków zagranicznych wyniesie 85%" - czytamy w komunikacie.

Naczelnym celem uruchamianego programu jest wdrożenie na obszarze województwa pomorskiego wspólnego dla wszystkich organizatorów transportu i przewoźników - systemu poboru opłat za przewozy w transporcie pasażerskim oraz jednolitej informacji pasażerskiej. W konsekwencji zintegrowania poszczególnych podsystemów transportu, zarządzanych przez organizatorów wszystkich szczebli (województwo, powiaty i gminy), oczekiwane jest zwiększenie korzystania z udziału publicznego transportu zbiorowego w ogólnej liczbie podróży mieszkańców.

Zakłada się, iż wprowadzenie systemu jednolitych, prostych płatności za przejazdy jednorazowe oraz bilety okresowe w znakomity sposób podniesie standard korzystania ze środków transportu publicznego i zwiększy ich wykorzystanie. Istniejący system transportu zbiorowego w pomorskim, choć coraz nowocześniejszy i rozbudowany, wciąż nie spełnia oczekiwań podróżnych. Pasażerowie nie mają zapewnionej możliwości dokonywania racjonalnego dla siebie wyboru trasy przejazdu i środka transportu, choć na obszarze województwa pomorskiego funkcjonuje ponad 2 500 linii transportu zbiorowego (różnych organizatorów) oraz ok. 90 wojewódzkich relacji kolejowych, podano również. 

W świetle powyższej oceny sytuacji, postawiono następujące cele szczegółowe programu:  

- uproszczenie procedur zakupu biletów jednorazowych, okresowych, łączonych w komunikacji pasażerskiej;

- niskokosztowe zwiększenie sieci i kanałów dystrybucji wszystkich rodzajów biletów;

- wprowadzenie pełnej możliwości precyzyjnego rozliczania przychodów z opłat pomiędzy poszczególnych organizatorów, operatorów i przewoźników;

- umożliwienie pozyskiwania danych dotyczących przewozów przydatnych dla organizatorów, m.in. na temat potoków pasażerskich, położenia pojazdów w danej chwili itd.;

- wprowadzenie zintegrowanej informacji pasażerskiej, dostępnej na całym obszarze objętym integracją.

Do dyspozycji pasażera będą różne formy dokonywania płatności (takie same u wszystkich organizatorów i przewoźników):

- za pomocą urządzenia mobilnego (smartfon);

- gotówką - w dedykowanych automatach na peronach i węzłach integracyjnych - wydruk biletu z kodem kreskowym lub QR;

- kartą płatniczą (bankową kartą zbliżeniową);

- kartą dedykowaną (zbliżeniową).

Pasażer będzie miał możliwość optymalizowania opłat za przejazd (dobór najdogodniejszej taryfy w celu zmniejszenia opłaty ponoszonej przez pasażera), podkreślono.

Dodatkowo planuje się inne, towarzyszące udogodnienia dla pasażerów:

-  informacja pasażerska zintegrowana dla woj. pomorskiego - pasażer komunikacji publicznej w będzie miał dostęp do regionalnej informacji pasażerskiej wszystkich organizatorów transportu publicznego i przewoźników w regionie wraz z możliwością planowania oraz optymalizacji taryfowej podróży,

-  planer podróży, w tym dla osób niepełnosprawnych,

- oferowanie produktów turystycznych komercyjnych (np. łączone opłaty za przejazd i usługi turystyczne), podsumowano w komunikacie.

(ISBnews)