NBP: Wartość transakcji kartami wzrosła o 13% r/r do 151,2 mld zł w III kw.

ISBNews
11.01.2017 11:38
A A A


Warszawa, 11.01.2017 (ISBnews) - Wartość transakcji dokonanych kartami wyniosła 151,2 mld zł w III kw. 2016 r., co oznacza wzrost o 13% r/r i o 3% w ujęciu kwartalnym, podał Narodowy Bank Polski (NBP).

"W III kwartale 2016 r. przy użyciu kart dokonano transakcji na łączną kwotę 151,2 mld zł, czyli więcej o 4,3 mld zł niż w poprzednim kwartale, co stanowiło wzrost o 3%. Wartość transakcji na przestrzeni ostatniego roku zwiększyła się o 13%, a w okresie ostatnich dwóch lat o 25%" - czytamy w raporcie.

W III kwartale 2016 r. odnotowano nieznaczny wzrost liczby transakcji przeprowadzonych przy użyciu kart płatniczych. Po raz kolejny, odnotowano ponad 1 miliard transakcji na przestrzeni kwartału (podobnie jak w kwartale poprzednim), podano także.

W III kwartale 2016 r. udział wartości transakcji bezgotówkowych w ogólnej wartości transakcji przeprowadzonych przy użyciu kart płatniczych wyniósł 37%. W przeciągu ostatniego roku wskaźnik ten wzrósł o 1,7 pkt proc., podał też bank centralny.

"W III kwartale 2016 r. średnia wartość transakcji (gotówkowych oraz bezgotówkowych) przeprowadzonej przy użyciu karty płatniczej wyniosła 149 zł czyli uległa zwiększeniu w porównaniu do poprzedniego kwartału (145 zł). Innym wskaźnikiem charakteryzującym zachowania użytkowników kart płatniczych jest średnia liczba transakcji przeprowadzanych pojedynczą kartą. W III kwartale 2016 r. średnio na jedną kartę przypadało 28 przeprowadzonych transakcji (analogicznie jak w poprzednim kwartale)" - czytamy dalej.

Według danych przekazanych przez banki, w III kwartale 2016 r. przy użyciu kart przeprowadzono 818 mln transakcji bezgotówkowych, czyli o 5,5 mln transakcji więcej niż w poprzednim kwartale, co stanowiło wzrost o 0,7%.

"Wskaźnik liczby transakcji bezgotówkowych w dłuższym okresie obserwacji wykazuje tendencję rosnącą. I tak, porównując III kwartał 2016 r. do analogicznego okresu w 2015 r., liczba transakcji była większa o 22%, a porównując do 2014 r., była większa o 66%. Dane jednoznacznie wskazują, że na rynku polskim rośnie skłonność klientów do realizowania płatności bezgotówkowych przy użyciu kart płatniczych. Wzrost liczby transakcji bezgotówkowych wynika z coraz bardziej powszechnego korzystania z kart zbliżeniowych oraz z rosnącej sieci akceptacji kart" - tłumaczy bank centralny.

W III kwartale 2016 r. przy użyciu kart dokonano na rynku polskim transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę 55,9 mld zł, co w porównaniu do poprzedniego kwartału stanowiło wzrost o 1,3 mld zł, czyli o 2%, zaś w ujęciu rocznym - o 17%, a porównując do 2014 r. - była większa o 36%.

Na koniec III kwartału 2016 r. znajdowało się na rynku polskim 36,3 mln kart płatniczych, tj. o 539 tys. kart więcej niż w czerwcu 2016 r. (wzrost o 1,5%). Łączna liczba kart debetowych wyniosła 27,9 mln szt. i zwiększyła się o 371 tys. (wzrost o 1,3%), podano także w dokumencie.

W okresie III kwartału 2016 r. liczba kart kredytowych zwiększyła się o 25 tys. sztuk (wzrost o 0,4%). Na koniec września 2016 r. łączna liczba kart kredytowych wynosiła 5,861 mln szt.

"Odnotowano dalszy wzrost liczby kart z funkcją płatności zbliżeniowych. Na koniec września 2016 r. było ich 28,8 mln szt. Udział kart płatniczych z funkcją zbliżeniową odnotowano na rekordowo wysokim poziomie, tj. 79,3%" - czytamy dalej.

Na koniec września 2016 r. sieć bankomatów dostępnych na terenie naszego kraju obejmowała 22 504 bankomatów. Średnio dokonywano w bankomacie nieco mniej transakcji dziennie tj. średnio 88 transakcji (w poprzednim kwartale 90). Na przestrzeni III kwartału 2016 r. liczba wypłat w bankomatach wyniosła 183 mln, czyli mniej  o 837 tys. niż w poprzednim kwartale (spadek o 0,5%). Wartość wypłat gotówki w bankomatach wyniosła łącznie 82 mld zł, czyli więcej o 4 mld zł niż w poprzednim kwartale (wzrost o 5%), podano także w raporcie.

(ISBnews)