MFW: Polska korzysta z bardzo mocnych fundamentów, wzrost PKB pozostaje silny

ISBNews
13.01.2017 22:43
A A A


Warszawa, 13.01.2017 (ISBnews) - Polska nadal osiąga korzyści z bardzo mocnych fundamentów i ram polityki gospodarczej. Wzrost gospodarczy pozostaje silny, bezrobocie wciąż spada, a deflacja ustąpiła, ocenia wicedyrektor zarządzający i pełniący obowiązki przewodniczącego Rady Wykonawczej Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) Mitsuhiro Furusawa.

"Polska nadal osiąga korzyści z bardzo mocnych fundamentów i ram polityki gospodarczej. Wzrost gospodarczy pozostaje silny, bezrobocie wciąż spada, a deflacja ustąpiła. Rachunek obrotów bieżących jest niemal zrównoważony, podczas gdy wzrósł poziom rezerw walutowych. System bankowy jest płynny i dobrze dokapitalizowany. Jeśli chodzi o ramy instytucjonalne i polityki gospodarczej, Polska pozytywnie wypada na tle krajów sąsiednich" - powiedział Furusawa, cytowany w komunikacie.

Dodał, że polskie władze wyraziły swoje zobowiązanie do utrzymania silnej polityki i instytucji wspierających wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu, który pozostaje ich głównym priorytetem.

"W szczególności, władze zamierzają kontynuować zrównoważony stan finansów publicznych poprzez utrzymanie deficytu budżetowego w 2017 r. poniżej poziomu 3% PKB, dopuszczalnego procedurą nadmiernego deficytu UE, oraz rozpoczęcie konsolidacji fiskalnej w 2018 r. Ponadto, polskie władze zobowiązały się do utrzymywania stabilności finansowej przez efektywny nadzór i wdrożenie nowych ram nadzoru makroostrożnościowego oraz reorganizacji kryzysowej banków. W tym zakresie, ważnym krokiem była zmiana podejścia władz do walutowych kredytów hipotecznych, mająca na względzie interes klientów, z jednoczesnym zabezpieczeniem stabilności sektora bankowego" - wskazał też dyrektor.

Zaznaczył jednocześnie, że niezależnie od siły polskiej gospodarki, ryzyka zewnętrzne utrzymują się na podwyższonym poziomie. Możliwość spowolnienia wzrostu czy problemy w sektorze bankowym strefy euro mogą mieć istotny wpływ na polską gospodarkę poprzez handel, system finansowy czy poziom zaufania.

"Szybsza od oczekiwań normalizacja polityki monetarnej w Stanach Zjednoczonych czy zawirowania na rynkach finansowych mogą mieć wpływ na gospodarkę Polski ze względu na istotne potrzeby pożyczkowe poza krajem. Ponadto, zbliżające się negocjacje w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z UE czy napięty kalendarz wyborczy w Europie w najbliższych dwunastu miesiącach zwiększają poziom niepewności" - wyliczył Furusawa.

"Z tych względów nowa, dwuletnia, elastyczna linia kredytowa będzie istotnym elementem zabezpieczającym przed ryzykami zewnętrznymi, w połączeniu z elastycznym kursem walutowym i silnymi rezerwami Polski. Jednocześnie, wniosek polskich władz o istotnie niższy poziom linii kredytowej jest silnym sygnałem ich intencji dalszego stopniowego i płynnego wychodzenia z FCL wraz z ustępowaniem ryzyk zewnętrznych" - podsumował.

Rada Wykonawcza MFW zatwierdziła dziś kolejne dwuletnie porozumienie w sprawie elastycznej linii kredytowej (flexible credit line - FCL) o zmniejszonej wysokości 6,5 mld SDR-ów (ok. 8,24 mld euro). Polskie władze oświadczyły, że w dalszym ciągu zamierzają traktować zapobiegawczo dostęp do FCL.

(ISBnews)