Fitch podtrzymał ratingi A- Polski ze stabilną perspektywą

ISBNews
13.01.2017 22:29
A A A


Warszawa, 13.01.2017 (ISBnews) - Fitch Ratings podtrzymał długoterminowe ratingi podmiotu (IDR) dla długu Polski w walutach obcych i krajowej na poziomie A-. Jednocześnie podtrzymano perspektywę ratingów na poziomie stabilnym, podała agencja.

Pułap ratingów Polski został podtrzymany na poziomie AA-, zaś krótkoterminowy rating IDR dla długu w walutach obcych - na poziomie F2 i dla długu w walucie krajowej - na poziomie F1.

Decyzje o podtrzymaniu zarówno ratingów, jak i ich perspektyw bez zmian są zgodne z oczekiwaniami rynkowymi.

"Ratingi Polski na poziomie A- wspierane są przez solidne fundamenty makroekonomiczne, w tym stabilny system bankowy oraz właściwą politykę pieniężną" - czytamy w komunikacie.

Jak podkreśliło Ministerstwo Finansów w komunikacie poświęconym decyzji agencji, według Fitcha, ostatnie propozycje dotyczące kredytów hipotecznych w CHF znacząco osłabiły ryzyko dla sektora bankowego. Koszty związane ze zwrotem spreadów walutowych dla kredytobiorców mimo, że są nadal relatywnie wysokie nie powinny stanowić problemu dla banków.

Fitch przyznał w swoim komunikacie, że "przewidywalność polityki oraz klimat polityczny pogorszyły się", co zwiększa ryzyka dla prognoz agencji dotyczących wskaźników ekonomicznych i fiskalnych. Agencja podkreśliła, że ostatnim przykładem zwiększonej polaryzacji był konflikt dotyczące głosowania nad budżetem na 2017 r. w grudniu ub.r. - opozycja uznała je za nielegalne i zorganizowała demonstracje.

Agencja oczekuje, że deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) wyniesie 3% PKB w 2017 r. wobec 2,5% PKB szacowanych na 2016 r.

"Zakładamy w tym przypadku pewne zacieśnienie fiskalne po 2017 r., wzrost PKB nieco powyżej 3%, odbicie w zakresie wzrostu cen w kierunku 2,5% [celu banku centralnego] oraz stopniowe podnoszenie stóp procentowych" - wskazano w komunikacie.

Fitch prognozuje, że dług publiczny osiągnie swój najwyższy poziom w 2017 r. w wysokości 54,6% PKB (wobec 53% PKB szacowanych na koniec 2016 r.).

Agencja wskazała, że obniżenie ratingu jest możliwe, jeśli pojawia się sygnały, że osłabnie znaczenie 3-procentowego limitu unijnego w zakresie deficytu lub jeśli nie nastąpi zacieśnienie fiskalne mające na celu ustabilizowanie relacji długu do PKB w średnim okresie. Argumentem za obniżką ratingu byłoby także pogorszenie sytuacji makroekonomicznej (pogorszenia klimatu inwestycyjnego, niestabilnej sytuacji makroekonomicznej lub niższy wzrost PKB).

Podniesienie oceny ratingowej Polski według agencji możliwe jest w przypadku utrzymania wysokiego tempa wzrostu PKB lub dalszego ograniczania zadłużenia zagranicznego wskutek poprawy bilansu obrotów bieżących i napływu kapitału.

(ISBnews)