Fitch potwierdził ratingi BBB+ i F2 Szczecina, perspektywa stabilna

ISBNews
16.01.2017 11:56
A A A


Warszawa, 16.01.2017 (ISBnews) - Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi (IDR) Szczecina dla zadłużenia w walucie zagranicznej i krajowej na poziomie BBB+ z perspektywą stabilną, podała agencja ratingowa. Fitch potwierdził również krótkoterminowy rating w walucie zagranicznej na poziomie F2.

"Fitch potwierdził krajowy rating długoterminowy na poziomie AA+(pol) z perspektywą stabilną oraz podniósł krótkoterminowy rating krajowy do poziomu F1+(pol) z F2 na skutek kalibracji skali krajowej ratingów po zmianie międzynarodowego ratingu (IDR) Polski dla zadłużenia w walucie krajowej w lipcu 2016 r." - czytamy w komunikacie.

Agencja podtrzymuje scenariusz, z którego wynika, że Szczecin utrzyma dobre wyniki operacyjne w średnim okresie wspierane przez zaawansowane praktyki zarządzania odnoszące się zarówno do zarządzania strategicznego i finansowego. Fitch podkreśla też mocne wskaźniki zadłużenia i umiarkowany poziom długu oraz wysoką płynność.

"Zdaniem Fitch, miasto utrzyma dobre wyniki operacyjne w średnim okresie, z marżą operacyjną wynoszącą około 13% oraz prognozowaną nadwyżką operacyjną 2,5-krotnie wyższą od rocznej obsługi zadłużenia (raty plus odsetki). Zdaniem Fitch, zadłużenie bezpośrednie pozostanie na umiarkowanym poziomie 50% dochodów bieżących, a wskaźnik długu do nadwyżki bieżącej na poziomie około 5 lat (4,5 roku wg wstępnych danych za 2016r.) tj. znacznie poniżej ostatecznej zapadalności długu wynoszącej 25 lat" - czytamy dalej.

Zdaniem agencji, Szczecin utrzyma wysoki poziom wydatków majątkowych korzystając z funduszy unijnych dostępnych w ramach perspektywy UE na lata 2014-2020 do ich współfinansowania. Fitch spodziewa się intensyfikacji wydatków majątkowych w latach 2018-2022, kiedy będą one wynosić około 500 mln zł rocznie (18%-20% wydatków ogółem) powyżej 295 mln zł w 2016, oraz, że będą one w większości finansowane z dochodów majątkowych, środków własnych miasta i częściowo z nowego długu.

"Zdaniem Fitch, polityka zarządzania finansami miasta jest czynnikiem wspierającym rating. Polityka ta dotyczy zarówno utrzymywania dyscypliny finansowej, gromadzenia środków z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji, jak również skutecznej kontroli wydatków w sektorze edukacji, pomocy społecznej i administracji. Pozytywnie oceniamy również politykę zarządzania długiem, która zakłada zaciąganie długoterminowego, niskooprocentowanego długu z międzynarodowych instytucji finansowych, o długim okresie spłaty oraz wysoką płynność miasta, która ogranicza ryzyko walutowe i zmiennej stopy procentowej" - napisano także w materiale.

(ISBnews)