MF: Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło o 1,4% m/m do 923,34 mld zł w XI

ISBNews
20.01.2017 14:53
A A A


Warszawa, 20.01.2017 (ISBnews) - Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec listopada 2016 r. wzrosło o 1,4% m/m i wyniosło 923 339,9 mln zł, podało Ministerstwo Finansów. Od końca 2015 r. zwiększyło się o 10,6%.

"Wzrost zadłużenia w listopadzie 2016 r. był głównie wypadkową:
?  finansowania deficytów: budżetu państwa (+2,9 mld zł) i budżetu środków europejskich (+6,2 mld zł);
?  różnic kursowych (+9,1  mld  zł) - osłabienia PLN wobec EUR (o 2,6%), USD (o 5,7%), CHF (o 3%) i CNY (o 4%) i umocnienia wobec JPY (o 1,9%);
?  zmniejszenia stanu środków na rachunkach budżetowych (-4,5 mld zł)" - czytamy w komunikacie.

Z kolei wzrost zadłużenia od początku 2016 r. był głównie wynikiem:
?  finansowania deficytu budżetu państwa (+27,6 mld zł) i deficytu budżetu środków europejskich (+14,7 mld zł);
?  wzrostu  stanu  środków  na rachunkach budżetowych (+30,4 mld zł) związanego z gromadzeniem środków na finansowanie potrzeb pożyczkowych;
?  osłabienia złotego (+16 mld zł) - o 4,2% wobec EUR, 6,9% wobec USD, 4,5% wobec CHF i o 13,9% wobec JPY., podano także.

Zadłużenie krajowe (według kryterium miejsca emisji) w listopadzie 2016 r. zwiększyło  się o 2,8 mld zł, co było głównie wynikiem dodatniego salda emisji rynkowych skarbowych papierów wartościowych (spw; +2,2 mld zł) oraz dodatniego salda depozytów (+0,5 mld zł), podano także. 

"W listopadzie 2016 r. zadłużenie w walutach obcych zwiększyło się o 9,7 mld zł, co było wynikiem dodatniego salda emisji długu (+0,6 mld zł), różnic kursowych (+9,1 mld zł)" - czytamy dalej w komunikacie.

Krajowe zadłużenie - według kryterium miejsca emisji - wyniosło na koniec listopada 2016 r. 606,19 mld zł i wzrosło o 0,5% m/m (oraz o 11,6% od grudnia 2015 r.). 

Zadłużenie zagraniczne wyniosło 317,15 mld zł (wzrosło o 3,2% m/m i wzrosło o 8,9% od początku roku).

Zadłużenie Skarbu Państwa z tytułu bonów skarbowych wynosiło 0,0 mln zł w listopadzie, zaś z tytułu krajowych obligacji skarbowych sięgnęło 573,29 mld zł (wzrosło o 0,7% m/m i wzrosło o 11,7% od grudnia 2015 r.).

"W listopadzie 2016 r. udział długu w walutach obcych w całym długu SP wyniósł 34,3%, tj. wzrósł o 0,6 pkt proc. m/m i jednocześnie zmniejszył się o 0,6 pkt proc. względem końca 2015 r. Wzrost udziału w listopadzie wynikał przede wszystkim z osłabienia złotego wobec EUR i USD" - czytamy dalej w komunikacie.

Udział nierezydentów w długu SP wyniósł 52,7%, tj. zmniejszył się o 0,8 pkt proc. m/m i o 5,3 pkt proc. względem końca 2015 r. Spadek udziału w listopadzie był przede wszystkim wypadkową zmniejszenia zaangażowania nierezydentów w długu krajowym oraz osłabienia złotego wobec EUR i USD. podano także. 

(ISBnews)