PKN Orlen zredukował zadłużenie netto o 1,6 mld zł kw/kw do 3,4 mld zł w IV kw.

ISBNews
26.01.2017 08:46
A A A


Warszawa, 26.01.2017 (ISBnews) - PKN Orlen zmniejszył zadłużenie netto o 1,6 mld zł kw/kw do 3,4 mld zł w IV kwartale 2016 r., podała spółka.

"W 2016 roku koncern utrzymywał bardzo dobrą sytuację finansową m.in. obniżając poziom długu netto i dźwigni finansowej, a także dywersyfikując źródła finansowania. Na koniec 2016 roku zadłużenie netto koncernu wynosiło 3,4 mld zł, a jego spadek o (-) 1,6 mld zł (kw/kw) odnotowano w efekcie dodatnich wpływów z działalności operacyjnej 2,5 mld zł, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne (-) 0,8 mld zł oraz (-) 0,1 mld zł głównie z tytułu ujemnych różnic kursowych z przeszacowania kredytów walutowych i wyceny zadłużenia" - czytamy w komunikacie.

W IV kw. 2015 r. zadłużenie netto spółki wynosiło 6,8 mld zł.

PKN Orlen zmniejszył w IV kw. 2016 r. dźwignię finansową do 11,5% z 18,3% w III kw. W ujęciu r/r uległa ona zmniejszeniu z 28,1% w IV kw. 2015 r.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 79,55 mld zł w 2016 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)