Eurostat: Stopa bezrobocia w Polsce spadła do 5,9% w grudniu

ISBNews
31.01.2017 11:41
A A A


Warszawa, 31.01.2017 (ISBnews) - Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 5,9% w grudniu 2016 r. wobec 6% w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W grudniu 2015 r. wynosiła 6,9%. 

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 1 012 tys. w grudniu wobec 1 028 tys. miesiąc wcześniej.

W całej UE stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła w grudniu 8,2%. 

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec grudnia 8,3%.

(ISBnews)