Rząd chce, by nowa ustawa o podatku dochodowym weszła w życie 15 marca

ISBNews
31.01.2017 16:14
A A A


Warszawa, 31.01.2017 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który zakłada m.in., że urząd skarbowy będzie mógł sporządzić zeznanie podatkowe za podatnika PIT wraz odliczeniami, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).  Znowelizowana ustawa ma wejść w życie 15 marca 2017 r. 

CIR podało, że rozliczenie podatku PIT na nowych zasadach będzie możliwe już w przypadku dochodów uzyskanych w 2016 r. Wtedy wniosek do urzędu skarbowego o sporządzenie zeznania podatkowego przez urząd skarbowy trzeba będzie złożyć w okresie od 15 marca do 15 kwietnia 2017 r. Z kolei emeryci i renciści oświadczenie będą mogli złożyć do 30 kwietnia. 

"Płatnicy nowe regulacje będą stosować do dochodów uzyskanych przez pracowników w 2017 r. Począwszy od 2018 r. wnioski do urzędu skarbowego będzie można składać od 1 stycznia do 15 kwietnia, a oświadczenia ? od 1 stycznia do 30 kwietnia" - czytamy w komunikacie.

Znowelizowana ustawa zakłada, że urząd skarbowy będzie mógł sporządzić zeznanie podatkowe za podatnika PIT wraz odliczeniami. Emeryci i renciści, którzy nie korzystają z żadnych odliczeń, będą mogli złożyć w urzędzie skarbowym oświadczenie ze wskazaniem organizacji pożytku publicznego, której chcą przekazać 1% podatku. W jednym i drugim przypadku rozliczeń dokona urząd skarbowy, co w praktyce oznacza ułatwienia dla pracowników, emerytów i rencistów. 

"Oświadczenie takie wraz z rocznym obliczeniem podatku PIT byłoby traktowane jak zeznanie podatkowe. Oświadczenie podatnik mógłby złożyć w wersji papierowej lub elektronicznej. Szacuje się, że takich podatników może być nawet 11 mln" - podało CIR. 

Urzędy skarbowe będą przygotowywać także zeznania podatkowe dla osób rozliczających się indywidualnie i wspólnie z małżonkiem oraz dla osób samotnie wychowujących dzieci.

"Na sporządzenie zeznania podatkowego urząd skarbowy będzie miał maksymalnie 5 dni roboczych od daty złożenia wniosku przez podatnika. Podatnik otrzyma informację o sporządzeniu zeznania podatkowego na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku. Przygotowane przez urząd skarbowy zeznanie podatkowe będzie udostępniane podatnikowi w systemie teleinformatycznym do akceptacji lub odrzucenia" - czytamy dalej. 

Wniosek do urzędu skarbowego trzeba będzie składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem skrzynki podawczej systemu teleinformatycznego administracji skarbowej lub przez portal podatkowy albo za pośrednictwem banków. Będzie go można podpisać: podpisem kwalifikowanym; profilem zaufanym; kwotą przychodu wykazaną w zeznaniu podatkowym za rok poprzedni; przy użyciu danych uwierzytelniających stosowanych przez bank krajowy do weryfikacji posiadacza rachunku bankowego (w przypadku wniosków składanych za pośrednictwem banków).

"W rezultacie uchylono przepis, na podstawie którego płatnicy rozliczali podatek za swoich pracowników (oznacza to rezygnację z formularza PIT-12). W 2016 r. płatnicy rozliczyli zeznania podatkowe jedynie za ok. 421 tys. pracowników" - czytamy także. 

CIR podało, że podatnicy, którzy uzyskują dochody wyłącznie od płatników będą mogli złożyć wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o sporządzenie zeznania podatkowego przez urząd skarbowy. We wniosku podatnik będzie mógł wskazać na konieczność odliczenia od dochodu lub podatku wydatków z tytułu ulgi na dzieci i cele rehabilitacyjne oraz przekazania 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

Dla podatników wprowadzenie tych wszystkich rozwiązań oznacza ograniczenie błędów popełnianych przy rozliczaniu podatku, a w konsekwencji mniej korekt w deklaracji podatkowej i mniej postępowań wyjaśniających, podkreślono w materiale. 

"Zyska też administracja podatkowa, do której będzie wpływać mniej dokumentów papierowych, tym samym pracownicy skarbówki nie będą musieli wykonywać czasochłonnych i mechanicznych czynności wprowadzania danych z deklaracji do systemu komputerowego. Z kolei pracodawcy zostaną uwolnieni od kosztownego utrzymywania dokumentacji papierowej" - podsumowano w informacji. 

Znowelizowana ustawa ma wejść w życie 15 marca 2017 r.

(ISBnews)