KE obniżyła prognozę wzrostu PKB Polski na 2017 r. o 0,2 pkt do 3,2%

ISBNews
13.02.2017 11:48
A A A


Warszawa, 13.02.2017 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) obniżyła prognozę tegorocznego wzrostu PKB Polski o 0,2 pkt proc. do 3,2% wobec szacunków z listopada ub r., podała Komisja w nowej prognozie. Prognoza na 2018 r. przewiduje tempo wzrostu PKB na poziomie 3,1%.

"Oczekiwane jest odbicie tempo wzrostu PKB do 3,2% w 2017 r., by następnie ustabilizować się na poziomie 3,1% w 2018 r. Odbicie będzie napędzane popytem wewnętrznym. W szczególności przewidywany jest silny wzrost konsumpcji prywatnej w 2017 r., by osiągnąć umiarkowane wzrosty w 2018 r., gdy przejściowy wpływ transferów socjalnych osłabnie i wzrost zatrudnienia osiągnie stagnację. Inwestycje publicznie przyspieszą znacząco w latach 2017 r. i 2018, dzięki wykorzystaniu środków z funduszy UE. Inwestycje prywatne będą odbijać stopniowo, wspomagane solidnym popytem krajowym i perspektywą wzrostu eksportu. Stosunkowo wysoki poziom wykorzystania mocy produkcyjnych, solidne zyski przedsiębiorstw oraz niskie stopy procentowe prawdopodobnie wesprą inwestycje" - czytamy w raporcie z lutowymi prognozami Komisji.

Komisja prognozuje, że inflacja przyśpieszy do ok. 2% w pierwszych miesiącach 2017 r., z uwagi na rosnące ceny energii, i żywności. Inflacja pozostanie poniżej 2,5% do końca 2018 r.

Tabela z aktualnymi prognozami Komisji Europejskiej dla Polski
  2016 2017 2018
 wzrost PKB (zmiana w %) 2.8 3.2 3.1
 spożycie prywatne (zmiana w %) 3.6 3.9 2.9
 spożycie zbiorowe (zmiana w %) 3.7 2.4 2.5
 nakłady brutto na środki trwałe (zmiana w %) -5.5 2.7 5.3
 eksport (zmiana w %) 7.3 6 6.4
 import (zmiana w %) 7.9 6.4 6.9
 wkład we wzrost PKB: popyt krajowy (zmiana w %) 1.7 3.2 3.2
 wkład we wzrost PKB: zapasy (zmiana w %) 1.1 0 0
 wkład we wzrost PKB: eksport netto (zmiana w %) -0.1 0 0
 zatrudnienie (zmiana w %) 0.9 0.3 0
 stopa bezrobocia wg Eurostatu (%) 6.3 5.6 4.7
 inflacja HICP (%) -0.2 2 2.1
 saldo obrotów bieżących (% PKB) 0.2 -0.4 -0.8
 deficyt budżetowy (general government) jako % PKB -2.3 -2.9 -3
 dług publiczny jako % PKB 53.6 54.5 55.8


(ISBnews)