Kalendarium ISBnews

ISBNews
16.02.2017 18:55
A A A


PIĄTEK, 17 lutego

---9:00 Debata w NFOŚiGW nt. elektromobilności  

--10:00: Konferencja prasowa Asseco South Eastern Europe nt. wyników  

--10:00: Konferencja prasowa Netii nt. wyników   

--11:00: Briefing prasowy Akcji Demokracja, Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze oraz Greenpeace Polska dot. zanieczyszczenia powietrza w Polsce

--11:30: Konferencja prasowa Agory nt. wyników 

--12:00: Konferencja prasowa Ministerstwa Rolnictwa nt. "Rolnictwo i obszary wiejskie w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju"

--14:00: GUS opublikuje dane dot. produkcji przemysłowej, PPI, sprzedaży detalicznej, produkcji budowlano-montażowej oraz wyniki budownictwa mieszkaniowego w styczniu 2017 r. 

 

PONIEDZIAŁEK, 18 lutego

--09:00: Konferencja Polskiego Funduszu Rozwoju,MR i ME nt. elektromobilności

 

WTOREK, 21 lutego

--14:00: GUS opublikuje dane dot. koniunktury w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w lutym 2017 r. 

 

ŚRODA, 22 lutego

--14:00: GUS opublikuje dane dot. koniunktury konsumenckiej w lutym 2017 r. 

 

CZWARTEK, 23 lutego

--10:00: Konferencja LPP nt. wyników za 2016 r.

--10:00: GUS opublikuje biuletyn statystyczny NR 1/2017 r. oraz dane dot. stopy bezrobocia w styczniu 2017 r.

--14:00: NBP opublikuje "minutes" z lutowego posiedzenia RPP

 

(ISBnews)