Akcjonariusze MNI zgodzili się na scalenie akcji i skup w celu umorzenia

ISBNews
22.02.2017 11:47
A A A


Warszawa, 22.02.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze MNI wyrazili zgodę na skup akcji w celu umorzenia i na scalenie akcji, wynika z uchwał podjętych podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

"Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z planowanym scaleniem (połączeniem) akcji spółki przez zmianę ich wartości nominalnej z jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniem liczby akcji spółki, w celu dostosowania wysokości kapitału zakładowego spółki do przyjętego parytetu wymianu w ramach ich połączenia, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia niniejszym wyrazić zgodę na nabycie przez spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia na warunkach ustalonych przez zarząd spółki" ? czytamy w uchwale.

Akcjonariusze upoważnili zarząd do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do nabycia akcji własnych.

"Nadzwyczajne walne zgromadzenie [..] niniejszym postanawia zmienić wartość nominalną jednej akcji spółki każdej serii z dotychczasowej kwoty 1,00 zł na wartość 10,00 zł, poprzez połączenie akcji w ten sposób, że 10 akcji spółki o wartości nominalnej 1,00 zł połączonych zostaje w 1 akcję spółki o wartości nominalnej 10,00 zł, z jednoczesnym proporcjonalnym zmniejszeniem liczby akcji spółki z dotychczasowej liczby 93 998 960 do liczby 9 399 896 przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego (scalenie akcji)" ? czytamy w kolejnej uchwale.

W skład grupy MNI wchodzą firmy działające w branży medialnej, w dziedzinie zaawansowanych usług dodanych do telefonii komórkowej, w telekomunikacji oraz turystyce. Spółka (początkowo jako Szeptel) jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1999 r.

(ISBnews)