Grupa K2 Internet miała 94,4 mln zł przychodów i 0,8 mln zł netto w 2016 r.

ISBNews
27.02.2017 15:17
A A A


Warszawa, 27.02.2017 (ISBnews) - Grupa kapitałowa K2 Internet miała 94,4 mln zł przychodów, 1,2 mln zł zysku na działalności operacyjnej, 6,0 mln zł EBITDA i 0,8 mln zł zysku netto w 2016 r., podała spółka, prezentując szacunkowe dane. 

"Emitent zastrzega, iż skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej K2 Internet jest przedmiotem badania przez biegłego rewidenta, co oznacza że prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie" - czytamy w komunikacie.