Zysk Ciechu zwiększy się o 91 mln zł w 2016 dzięki aktywu na podatek odroczony

ISBNews
01.03.2017 08:44
A A A


Warszawa, 01.03.2017 (ISBnews) - Ciech uwzględni w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2016 rok dodatkowe aktywo z tytułu odroczonego podatku, które powiększy zysk netto o 41 mln zł  za IV kw. i o ok. 91 mln zł za cały 2016 r., podała spółka.

"W nawiązaniu do raportu [...] dot. rozpoznania przez spółkę zależną od emitenta - Ciech Soda Polska S.A., w III kwartale aktywa z tytułu odroczonego podatku w wysokości ok 50 mln zł, w związku ze spełnieniem się warunków uprawniających do korzystania z pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, zarząd emitenta informuje, że uprawdopodobniły się szacunki dotyczące możliwości wykorzystania pozostałej kwoty ulgi przez spółkę zależną" - czytamy w komunikacie.

"Wobec powyższego spółka zależna rozpozna w IV kwartale 2016 roku dodatkowe aktywo z tytułu odroczonego podatku w wysokości około 41 mln zł. Tym samym za cały 2016 roku wysokość rozpoznanego aktywa z tego tytułu wyniesie łącznie około 91 mln zł. Rozpoznane aktywo odpowiednio powiększy skonsolidowany zysk netto Grupy Ciech za 2016 rok o kwotę ok 91 mln zł" - czytamy dalej.

Grupa Ciech w pierwszych trzech kwartałach 2016 r. wygenerowała skonsolidowany zysk netto w wysokości 419,89 mln zł, przypomniano.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od lutego 2005 roku Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)