Zysk netto mBanku spadł r/r do 1 219,28 mln zł w 2016 r.

ISBNews
02.03.2017 08:56
A A A


Warszawa, 02.03.2017 (ISBnews) - mBank odnotował 1 219,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 1 301,25 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 2 832,84 mln zł wobec 2 511,37 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 906,45 mln zł wobec 897,18 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 133,74 mld zł na koniec 2016 r. wobec 123,52 mld zł na koniec 2015 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2016 r. wyniósł 1 219,34 mln zł wobec 1 301,23 mln zł zysku rok wcześniej.

"Pomimo wielu wyzwań w otoczeniu zewnętrznym, 2016 rok był dla nas bardzo udany, zwłaszcza na poziomie wyników operacyjnych. Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku ukształtował się na poziomie 1 219,3 mln zł i był niższy o 6,3% w porównaniu do roku poprzedniego, natomiast skorygowany o pojawiające się w obydwu latach zdarzenia jednorazowe wynik z działalności operacyjnej wzrósł o 15,6%" - napisał prezes Cezary Stypułkowski w liście do akcjonariuszy.

"Ważnym czynnikiem, częściowo stanowiącym przeciwwagę dla wprowadzonego od lutego 2016 roku podatku od niektórych instytucji finansowych, był jednorazowy zysk z transakcji Visa, który dla mBanku wyniósł 251,7 mln zł. W konsekwencji, dochody ogółem Grupy mBanku wyniosły prawie 4,3 mld zł i były wyższe o 4,9%" - czytamy dalej w liście.

W ub. r. Grupa mBanku wygenerowała historycznie najwyższe dochody podstawowe na poziomie 3 739,3 mln zł, w tym wynik z tytułu odsetek wzrósł o 12,8%, a wynik z tytułu opłat i prowizji był lepszy o 1,0%, wskazał prezes.

W oparciu o wyniki raportowane, wskaźnik kosztów do dochodów wyniósł 45,7%, natomiast jego znormalizowana wartość, po wyłączeniu pozytywnych i negatywnych czynników jednorazowych, była równa 48,2% wobec poziomu 49,2% przed rokiem.

W 2016 roku koszty ryzyka w mBanku ukształtowały się na poziomie 45 punktów bazowych, a odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek spadły o 13,3% w ujęciu rocznym do wysokości 365,4 mln zł. Dodatkowym źródłem poprawy salda rezerw była sprzedaż korporacyjnych i detalicznych wierzytelności z utratą wartości. W rezultacie, wskaźnik NPL Grupy mBanku obniżył się na koniec 2016 roku do 5,4%, a pokrycie rezerwami wyniosło 57,1%.

"Finalnie, na rentowność Grupy mBanku w 2016 roku poważnie wpłynął podatek od niektórych instytucji finansowych, który pomniejszył zysk o 328,9 mln zł, co odpowiada utracie 2,7 punktu procentowego w kategoriach zwrotu na kapitale. Wskaźnik ten obniżył się do poziomu 10,1% wobec 11,8% osiągniętego w 2015 roku" - napisał także prezes.

"Wolumen kredytów brutto, z wyłączeniem efektu kursu walutowego i transakcji reverse repo, przyrósł o 3,1% wobec końca grudnia 2015 roku do wysokości 84,6 mld zł. Nowa produkcja kredytów nie-hipotecznych była o 26% większa niż sprzedaż w poprzednim roku i osiągnęła rekordowe 6,1 mld zł. W tym samym czasie, wskutek podniesienia marży ukierunkowanego na utrzymanie rentowności produktu, wartość udzielonych kredytów hipotecznych była niższa o 36%. [...] W związku z pewnym spowolnieniem i brakiem popytu, obserwowanym w segmencie korporacyjnym, a także świadomą polityką banku dotyczącą nieangażowania się w niedochodowe relacje, nastąpił częściowy odwrót od finansowania dużych klientów na korzyść średnich i małych firm, gdzie wolumen kredytów przyrósł o 9,8%" - czytamy dalej.

Wreszcie, "dalej konsekwentnie budowaliśmy naszą bazę depozytową, która na koniec 2016 roku osiągnęła 91,4 mld zł i była aż o 12,7% większa w stosunku do poziomu sprzed roku. Z satysfakcją obserwowaliśmy kontynuację napływu środków na rachunki bieżące klientów indywidualnych, których saldo wraz z rachunkami oszczędnościowymi, wzrosło o 17,2% rok do roku. Co więcej, jest to przyrost szybszy niż tempo akwizycji klientów, czyli wynika z rozwoju transakcyjności, o który nieustannie zabiegamy, oferując najwygodniejsze systemy bankowości internetowej i mobilnej. Powyższe dynamiki przełożyły się na dalszą poprawę wskaźnika kredytów do depozytów, który na koniec 2016 roku wyniósł 89,4% w porównaniu do 96,7% rok wcześniej" - napisał Stypułkowski.

mBank (dawniej BRE Bank) należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku.

(ISBnews)