Zysk netto PGE wzrósł r/r do 1 336 mln zł w IV kw. 2016 r.

ISBNews
08.03.2017 08:56
A A A


Warszawa, 08.03.2017 (ISBnews) - Polska Grupa Energetyczne (PGE) odnotowała 1 336 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2016 r. wobec 995 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Skonsolidowany zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej bez odpisu wyniósł 1 414 mln zł w IV kw. 2016 r. wobec 1 082 mln zł zysku rok wcześniej. PGNiG wyjaśnia: "w poprzednich wersjach prezentowany był w tym miejscu powtarzalny zysk netto dla akcjonariuszy (oczyszczony o wszystkie one-offy na poziomie netto)". 

Zysk operacyjny wyniósł 1 665 mln zł wobec 1 273 mln zł zysku rok wcześniej, zaś EBIT powtarzalny ukształtował się na poziomie odpowiednio: 991 mln zł wobec 1 353 mln zł. 

Zysk EBITDA wyniósł w IV kw. 2016 r. 2 590 mln zł wobec 1 998 mln zł zysku rok wcześniej, zaś EBITDA powtarzalna wyniosła odpowiednio: 1 751 mln zł wobec 1 971 mln zł. 

Spółka podała w prezentacji, że na dynamikę wyników w IV kw. wpłynęła powtarzalna EBITDA, która była niższa o 11% w skali roku ze względu na koszty emisji CO2 wyższe o ok. 117 mln zł, kapitalizowany koszt wydobycia niższy o 130 mln zł oraz zrealizowana cena sprzedaży energii niższa o 4 mln zł/MWh. 

EBITDA raportowana była wyższa o 30% r/r ze względu na pozytywny wpływ salda zdarzeń jednorazowych, w szczególności zmniejszenie rezerwy rekultywacyjnej w związku z wyższą stopą dyskonta oraz aktualizacją planu technicznego. 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 7 529 mln zł w IV kw. 2016 r. wobec 7 382 mln zł rok wcześniej.

W całym 2016 r. spółka miała 2 568 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3 032 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 28 092 mln zł w porównaniu z 28 542 mln zł rok wcześniej.

EBITDA w 2016 roku wyniosła 7 376 mln zł wobec 8 228 mln zł rok wcześniej (spadek o 10% r/r). Powtarzalna EBITDA wyniosła 6 151 mln zł w 2016 r. wobec 7 511 mln zł rok wcześniej (spadek o 18% r.r). 

"Rok 2016 był czasem intensywnej pracy, która przyniosła satysfakcjonujący wynik, zarówno po stronie operacyjnej, jak i finansowej. Po zakończeniu kompleksowej modernizacji Elektrowni Bełchatów w III kwartale znacząco zwiększyliśmy produkcję energii elektrycznej z węgla brunatnego. W całym roku wyprodukowaliśmy łącznie niemal 54 TWh i mimo dużych obciążeń remontowych bloków konwencjonalnych było to jedynie 3% mniej niż w roku ubiegłym. Wypracowany przez spółki z Grupy wynik EBITDA na poziomie znacznie przekraczającym 7 mld zł uważam zatem za godziwy w obliczu spadających cen energii elektrycznej oraz rosnących kosztów uprawnień do emisji CO2" - napisał prezes Henryk Baranowski w liście do akcjonariuszy. 

PGE podało w prezentacji, że EBITDA raportowana niższa o 10% r/r to efekt łagodniejszej dynamiki spadku (w porównaniu z wynikiem powtarzalnym) za sprawą salda zdarzeń jednorazowych, w szczególności zmniejszenie rezerwy rekultywacyjnej w związku z wyższą stopą dyskonta oraz aktualizacją planu technicznego. 

Na spadek powtarzalnego zysku EBITDA wpłynęły: koszty emisji CO2 wyższe o około 390 mln zł,  kapitalizowany koszt wydobycia niższy o 332 mln zł, zrealizowana cena sprzedaży energii niższa o 5 PLN/MWh, wolumen produkcji energii niższy o blisko 2 TWh, (głównie w związku z pracą od 2016 r. bloku 1 El. Bełchatów w trybie szczytowym oraz bloków 1-2 El. Dolna Odra w ramach Interwencyjnej Rezerwy Zimnej), wyjaśniła także spółka. 

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2016 r. wyniósł 1 598 mln zł wobec 1 768 mln zł zysku rok wcześniej. 

Udział Grupy PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40%, natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. 

(ISBnews)