IZFiA: Saldo wpłat i umorzeń TFI wyniosło 1,42 mld zł w lutym

ISBNews
10.03.2017 14:27
A A A


Warszawa, 10.03.2017 (ISBnews) - Saldo wpłat i umorzeń w funduszach inwestycyjnych wyniosło 1 421,9 mln zł. Luty był najlepszym miesiącem dla rynku TFI od lipca ubiegłego roku. Inwestorzy, korzystając ze sprzyjających warunków,chętnie wybierali instrumenty oparte na akcjach, podała Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA). Od początku roku saldo wpłat i umorzeń było dodatnie i sięgnęło 2 409 mln zł. 

Wartość napływów wyniosła 9,998 mld zł, zaś wartość umorzeń sięgnęła 8,576 mld zł w lutym. 

Izba poinformowała, że patrząc na dane z ubiegłego miesiąca widać, że dobre otwarcie roku nie było przypadkowe. W lutym inwestorzy przetransferowali do krajowych TFI prawie +1,5 mld zł. 

"Dzięki hossie panującej już od dobrych kilku miesięcy, klienci TFI zdecydowali się na większe inwestycje związane z rodzimym rynkiem kapitałowym. Cieszy fakt, że pieniądze powędrowały nie tylko do funduszy opartych na akcjach, ale również do tych opartych o instrumenty dłużne. To dojrzałe podejście" - powiedział prezes IZFiA Marcin Dyl, cytowany w komunikacie. 

Klienci TFI w lutym zdecydowanie uwierzyli w potencjał funduszy absolutnej stopy zwrotu. Prawie co trzecia złotówka wpłaconych (netto) środków, powędrowała właśnie do tej grupy (+0,5 mld zł). Jest to obecnie również najpopularniejsza kategoria inwestycyjna, która z każdym miesiącem poprzedniego roku radziła sobie coraz lepiej, podała Izba. 

"Przepis na sukces w tym przypadku to połączenie komponentu akcyjnego, z domieszką instrumentów pochodnych i strategii z nimi związanych, a także dobrej analizy, co finalnie może przynieść wymierne korzyści" - czytamy w komunikacie. 

IZFiA podała, że hossa na GPW przynosi również popularność podstawowej grupie związanej z rynkiem kapitałowym - funduszom akcji. W lutym wpłacono do nich per saldo ponad +0,3 mld zł. Duży ruch (ponad dwa razy większy niż w styczniu) nastąpił szczególnie w grupie funduszy małych i średnich spółek, co przełożyło się również na dwukrotnie wyższe saldo wpłat i umorzeń (+ 87 mln zł), w porównaniu do początku roku.

"W kontekście powyższych dobrych informacji nie inaczej mogły również zachować się fundusze mieszane, których spora część również oparta jest o papiery udziałowe. Ponad +0,2 mld zł  należy uznać za sukces" - czytamy dalej. 

Izba wskazała, że na uwagę zasługuje fakt, iż klienci funduszy, dążą ku dywersyfikacji swoich portfeli. W lutym niemal +0,4 mld zł powędrowało do funduszy dłużnych. Największą popularnością, tak jak w poprzednich miesiącach cieszyły się te, które inwestują w obligacje skarbowe.

Fundusze gotówkowe i rynku pieniężnego w lutym pozyskały +66 mln zł nowych środków, co w porównaniu do innych grup znaczy niewiele. 

"Uwagę zwraca fakt, że nieczęsto w ostatnim czasie bywało, aby fundusze dedykowane uzyskały ujemny wynik, podczas gdy pozostała część rynku poszła wyraźnie w górę. A tak właśnie stało się w lutym, bo wypłacono z nich prawie -0,2 mld zł" - czytamy także. 

Reasumując, luty przyniósł nam kolejne dobre oznaki nadchodzącej na rynek TFI wiosny. Z pewnością pomaga w tym panująca dobra koniunktura nie tylko na GPW, ale chociażby w USA i na europejskich parkietach. Rośnie apetyt na ryzyko, a inwestorzy coraz śmielej spoglądają na rynki akcyjne. I tradycyjnie już, robią to z pewnym opóźnieniem w stosunku do samych indeksów giełdowych, podsumowała Izba. 

Raport powstał na bazie 574 funduszy, które zaraportowały do IZFiA. Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami jest organizacją zrzeszającą, na zasadach dobrowolności, działające w Polsce towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Została powołana 28 października 2004 roku (wcześniej - od 1997 roku środowisko było reprezentowane przez Stowarzyszenie Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, którego następcą jest Izba). Członkami Izby jest obecnie 29 działających w Polsce TFI. Do Izby należy również 5 agentów transferowych. 
 

(ISBnews)