ARP: Inwestorzy zagr. patrzą nie tylko na podatki, ale i krótki łańcuch dostaw

ISBNews
13.03.2017 16:29
A A A


Toruń, 13.03.2017 (ISBnews) - Inwestorzy zagraniczni często uwzględniają przy wyborze miejsca inwestycji nie tylko kwestie podatkowe, ale nierzadko także kwestie krótkiego łańcucha dostaw, poinformował prezes zarządzającej dwoma specjalnymi strefami ekonomicznymi Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) Marcin Chludziński.

"Dzięki sprawnym działaniom administracji rządowej Polska staje się państwem o coraz bardziej przejrzystym systemie podatkowym. Jeśli chodzi o inwestycje zagraniczne w Polsce to często ich decyzja lokalizacyjna to nie tylko arbitraż podatkowy, ale również kwestia krótkiego łańcucha dostaw, powiązań logistycznych z rynkami, na które produkują. Taką sytuację obserwujemy np. w przemyśle automotive, gdzie powszechną praktyką jest lokowanie fabryk blisko miejsca powstania produktu ostatecznego" - powiedział Chludziński podczas debaty poświęconej światowej gospodarce w obliczu zmian w Unii Europejskiej na Welconomy Forum w Toruniu.

Paneliści wskazywali m.in. na wzrost znaczenia firm lokalnych, wspólnej walki z uszczelnianiem systemu podatkowego czy ekonomiczne skutki wyjścia Wielkiej Brytanii z UE.

"Na poziom konkurencyjności naszej gospodarki wpływ mają również zmiany podatkowe. W 2016 roku obniżono skalę podatku CIT z 19% do 15%, co było istotną zmianą dla wielu przedsiębiorców" - zauważył także Chludziński.

ARP, która jest partnerem Forum, zarządza dwiema specjalnymi strefami ekonomicznymi: SSE Euro-Park Mielec oraz TSSE Euro-Park Wisłosan.

Agencja ISBnews jest partnerem medialnym Welconomy Forum.

(ISBnews)