KIPF ogłosiła wezwanie na akcje Pelionu po 52,33 zł za sztukę

ISBNews
13.03.2017 17:19
A A A


Warszawa, 13.03.2017 (ISBnews) - Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji (KIPF) ogłosiła publiczne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Pelion po cenie 52,33 zł za akcję. Wzywający zamierza skupić do 8 273 693 akcji, w tym do 8 250 393 akcji na okaziciela, dających do 45,24% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz do 23 300 akcji imiennych, dających do 0,64% ogólnej liczby głosów na WZ, podała KIPF. Wzywający planuje wycofanie spółki z GPW.

KIPF obecnie posiada 950 000 akcji Pelionu, dających 5,21% głosów na WZ. KIPF razem z założycielami Pelion - Jackiem Szwajcowskim i Zbigniewem Molendą posiadającymi bezpośrednio akcje spółki, łącznie posiadają 25,77% akcji Pelionu, dających 54,13% liczby głosów na WZ.

"KIPF wraz z założycielami, zamierza osiągnąć do 100% łącznej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu spółki i traktuje nabycie akcji Pelion jako długoterminową inwestycję strategiczną. W przypadku sukcesu wezwania, osiągnięcia przynajmniej progu 90% łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, wzywający planuje przeprowadzenie przymusowego wykupu akcji, a następnie wycofanie spółki z GPW" - czytamy w komunikacie.

Zaproponowana cena w wezwaniu wynosi 52,33 zł za jedną akcję spółki bez względu na rodzaj akcji i nie jest niższa niż cena minimalna określona zgodnie z przepisami prawa. Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu akcjami na okaziciela na GPW z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie Wezwania wynosi 52,32 zł za jedną akcję. Średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu akcjami na okaziciela na GPW z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania wynosi 51,78 zł za jedną akcję, podano także.

Warunkiem prawnym realizacji wezwania jest uzyskanie zgody UOKiK na przejęcie przez Jacka Szwajcowskiego samodzielnej kontroli nad spółką Pelion. Wzywający zakłada, że zgoda UOKiK zostanie wydana przed ostatnim dniem okresu subskrypcji w wezwaniu. KIPF ma prawo przedłużyć okres subskrypcji łącznie do 120 dni kalendarzowych na wypadek, gdyby zgoda UOKiK nie była udzielona w zakładanym terminie, wyjaśniono.

Przyjmowanie zapisów na sprzedaż akcji w ramach wezwania zaczyna się 31 marca i kończy 12 maja 2017 roku. Zapisy przyjmowane są przez Dom Maklerski mBanku oraz Dom Maklerski BZ WBK w punktach usług maklerskich wskazanych w treści wezwania. Doradcą prawnym wzywającego jest kancelaria prawna Dentons, podsumowano.

Pelion to jedna z największych grup kapitałowych działających na rynku ochrony zdrowia w Polsce i na Litwie. Pelion prowadzi działalność na rynku dystrybucji farmaceutycznej i drogeryjnej.

Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji jest spółką inwestycyjną, utworzoną w 2000 r. przez założycieli Pelion ? Jacka Szwajcowskiego i Zbigniewa Molendę.

(ISBnews)