Oszczędności gospodarstw domowych wzrosły o 4,2% do 1 281 mld zł w IV kw.

ISBNews
14.03.2017 16:44
A A A


Warszawa, 14.03.2017 (ISBnews) - Wartość oszczędności polskich gospodarstw domowych wzrosła o blisko 52 mld zł w ciągu trzech miesięcy do 1 281 mld zł na koniec IV kw. 2016 r., podały Analizy Online. W całym 2016 r. wartość oszczędności Polaków zwiększyła się o 113 mld zł tj. o 9,7%. 

"Niezmiennie najszybciej przyrastającym aktywem finansowym w posiadaniu gospodarstw domowych jest gotówka oraz depozyty złotowe i walutowe. Łącznie odpowiadają one za 70% naszych oszczędności. W IV kwartale 2016 roku ich wartość powiększyła się o ponad 35 mld zł, do 899 mld zł na koniec grudnia. Od pewnego czasu obserwujemy rosnącą przewagę aktywów o najwyższym stopniu płynności, czyli gotówki i rachunków bieżących, nad środkami ulokowanymi na depozytach terminowych" - czytamy w komunikacie. 

Na rachunkach bieżących i ROR-ach gospodarstwa domowe na koniec grudnia br. zgromadziły 402 mld zł, o ponad 23,6 mld zł więcej niż na koniec września. Z kolei wartość gotówki w portfelach polskich gospodarstw domowych wzrosła o 8,9 mld zł do 174,4 mld zł. Tymczasem wartość środków ulokowanych na depozytach terminowych wzrosła w tym okresie o zaledwie 2,5 mld zł do 322,7 mld zł na koniec grudnia, podano także. 

Wśród aktywów o niskim poziomie ryzyka, najmniejszy przyrost dotyczył obligacji. Ich wartość w IV kwartale wzrosła o zaledwie +0,03 mld zł, a ich udział w oszczędnościach Polaków pozostał na poziomie zaledwie 1%.

"Sytuacji tego segmentu nie poprawiło wprowadzenie nowego rodzaju papierów dłużnych skierowanych do beneficjentów programu Rodzina 500 plus - Rodzinnych Obligacji Skarbowych. Jak wynika z danych Ministerstwa Finansów, od października do grudnia zainwestowano w nie zaledwie 3 mln zł (ok. 1 mln zł miesięcznie)" - czytamy także.

Jak podały Analizy Online, przez trzy ostatnie miesiące 2016 r. indeks szerokiego rynku WIG zyskał 9,9%. Największym beneficjentem okazały się OFE, których aktywa zwiększyły swą wartość w tym czasie o 10,6 mld zł, czyli o 7,4%.

"Tak wysokiej dynamiki nie odnotowano od 2010 roku. Sprzyja temu struktura portfeli OFE, które w dużej mierze wypełnione są akcjami polskich spółek. Wpływ transferów środków z ZUS był natomiast niewielki, co wynika z niższych wpłat do systemu kapitałowego, jak i stopniowego przenoszenia z OFE do ZUS środków osób osiągających wiek przedemerytalny (tzw. mechanizm ?suwaka"). W 2016 roku było to ok. 3,5 mld zł, podczas gdy transfery z ZUS do OFE wyniosły w tym czasie 2,9 mld zł" - czytamy dalej. 

Jeszcze wyższą dynamikę aktywów odnotowały w IV kwartale środki ulokowane bezpośrednio w akcjach, którą Analizy Online szacują na ok. 10%. Dzięki temu udział akcji notowanych na giełdzie w oszczędnościach gospodarstw domowych nieznacznie wzrósł, do 3,6%.

W przypadku funduszy inwestycyjnych, ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oraz funduszy zagranicznych dynamika kwartalna nie przekroczyła +2,0%. Ich łączny udział w oszczędnościach Polaków utrzymał się na poziomie powyżej 13%, podsumowano w materiale. 

(ISBnews)