Zysk netto ZA Puławy spadł r/r do 272,13 mln zł w 2016 r.

ISBNews
16.03.2017 09:35
A A A


Warszawa, 16.03.2017 (ISBnews) - Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy odnotowały 272,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 450,91 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 302,82 mln zł wobec 497,07 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 347,6 mln zł w 2016 r. wobec 3 814,04 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2016 r. wyniósł 273,34 mln zł wobec 468,21 mln zł zysku rok wcześniej. 

Działalność grupy kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. koncentruje się na dwóch głównych segmentach biznesowych: Agro i Chemia, które generują około 95% przychodów Grupy, dodatkowo w grupie wyodrębnione  zostały Segment Energetyka oraz Segment Pozostała Działalność.  

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

(ISBnews)