Zysk netto TXM spadł r/r do 13 mln zł w 2016 r.

ISBNews
21.03.2017 08:46
A A A


Warszawa, 21.03.2017 (ISBnews) - TXM odnotował 13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 16,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 16,57 mln zł wobec 20,99 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 377,83 mln zł w 2016 r. wobec 314,81 mln zł rok wcześniej.

"Wzrost zysku wyprowadzonego na działalności w Polsce nastąpił we wszystkich kanałach dystrybucji:

- o 2 mln zł nastąpiło zwiększenie zysku osiągniętego na sklepach porównywalnych w Polsce. Wynika to zarówno z wzrostu sprzedaży (o 3 mln zł, tj. 1,1 % r/r), jak i zwiększenia procentowej marży handlowej. Jednocześnie przyrost kosztów funkcjonowania tych sklepów, będący wynikiem wzrostu zarówno kosztów osobowych, jak i czynszów - wykazywał niższą dynamikę niż przyrost wolumenu marży handlowej.

- 3,1 mln zł zysku zostało wypracowanych na nowo otwartych sklepach w Polsce.

- o 0,1 mln zł został zmniejszony poziomu niedoborów towarowych w sklepach [...]

- Sklep internetowy www.txm24.pl wypracował zysk większy o 0,2 mln zł niż w roku poprzednim. Jest to głównie pochodną zwiększenia jego obrotów o 32% rok do roku" - czytamy w raporcie.

Grupa poniosła stratę z działalności operacyjnej w działalności zagranicznej w 2016 r. w wysokości 4,2 mln zł, to jest o 2,8 mln zł więcej niż rok wcześniej, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2016 r. wyniósł 12,78 mln zł wobec 16,14 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa TXM jest właścicielem sieci TXM textilmarket - drugiej największej na polskim rynku sieci odzieżowych sklepów dyskontowych. Jego większościowym akcjonariuszem jest Redan. 

(ISBnews)