Projekt ustawy o tzw. sieci szpitali trafił ponownie do komisji sejmowej

ISBNews
24.03.2017 08:15
A A A


Warszawa, 24.03.2017 (ISBnews) - Projekt ustawy o tzw. sieci szpitali, w związku z poprawkami, trafił ponownie do sejmowej Komisji Zdrowia po II czytaniu w Sejmie.

"Sejm zapoznał się z przedstawionym przez posła Tomasza Latosa sprawozdaniem z prac Komisji Zdrowia nad rządowym projektem o tzw. sieci szpitali. Na etapie komisyjnym doprecyzowano kwestię ustalenia wysokości ryczałtu dla danego szpitala - będzie ona uzależniona m.in. od rzeczywistej liczby wykonywanych świadczeń. Celem jest zapewnienie pacjentom lepszego dostępu do świadczeń szpitalnych, ambulatoryjnych i rehabilitacyjnych. Chodzi też o poprawę elastyczności zarządzania szpitalami i optymalizację kosztów leczenia" - czytamy w sprawozdaniu sejmowym. 

Projekt wprowadza system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej obejmujący grupy szpitali: I, II, III stopnia, onkologiczne, pulmonologiczne, pediatryczne i ogólnopolskie (np. instytuty, szpitale resortowe). Do systemu zabezpieczenia będą kwalifikowane podmioty publiczne i niepubliczne spełniające ściśle określone kryteria dotyczące zakresu i charakteru udzielanych świadczeń. Kwalifikacja będzie dokonywana na kolejne cztery lata kalendarzowe, podano również.

"Szpitale skupione w systemie zabezpieczenia będą otrzymywały ryczałt, którego wysokość będzie powiązana z wartością świadczeń zrealizowanych w poprzednich okresach. Ryczałt obejmie również świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i rehabilitacji leczniczej. Obok kontraktowania świadczeń w ramach systemu zabezpieczenia będzie obowiązywał dotychczasowy tryb zawierania umów na podstawie konkursów ofert lub rokowań. W praktyce niezakwalifikowanie szpitala do systemu zabezpieczenia nie pozbawi go możliwości przyjmowania pacjentów w ramach umowy z NFZ. W związku z poprawkami projekt trafił ponownie do komisji" - czytamy dalej.

(ISBnews)